Banyak Manfaat dalam PRS

cukai pendapatan9

Ramai yang ingin menyimpan lebih banyak dalam Skim Persaraan Swasta (PRS). Untuk tujuan ini, saya ingin menyerlahkan manfaat menyimpan di PRS di sini.

Yuran Rendah

Simpanan untuk persaraan adalah berpatutan kerana sumbangan awal RM100 adalah untuk anda. Bayaran jualan dan yuran pengurusan dana PRS juga lebih rendah berbanding unit amanah secara purata.

Selain itu, jika anda menggunakan Pendaftaran PRS Online, caj jualan 0% ditawarkan oleh Penyedia PRS untuk pencarum 30 tahun ke bawah.

Pertumbuhan Jangka Panjang

Yang penting ialah mula menyimpan sekarang. Apabila pendapatan anda bertambah, anda boleh tingkatkan caruman anda dengan sewajarnya kepada 10% seperti yang disyorkan dari gaji bulanan anda.

Mengasingkan jumlah pendapatan bulanan tetap anda, membolehkan pasaran meningkat dan tidak terlalu tertumpu kepada prestasi dana jangka pendek. Strategi ini menjadikan lebih banyak unit apabila harga rendah dan anda boleh mendapat manfaat daripada pulangan positif dalam jangka panjang (lihat jadual di bawah).

Prestasi terbaik dana PRS dalam kategori berikut:

 

*Pulangan tahunan (%)

Konservatif

4.13

Moderat

6.01

Pertumbuhan

6.20

Dana Bukan-teras

11.70

Dana Bukan-teras Islam

6.11

Sumber: Morningstar (16 Julai 2019)

*Pulangan dikira dari tarikh permulaan dana hingga 30 Jun 2019

Banyak Pilihan dan Fleksibiliti

Dengan lapan pembekal PRS yang menawarkan 55 dana Islam dan konvensional, tidak ada kekurangan dana PRS untuk dipilih. Sekiranya anda tidak tahu membuat keputusan, ciri unik PRS membolehkan anda pergi ke pilihan lalai berdasarkan umur, yang menyelaraskan peruntukan aset yang sesuai untuk kumpulan umur anda.

Sama ada anda pilih sendiri atau memilih pilihan lalai, anda sentiasa mempunyai kelonggaran untuk menukar dana PRS dalam Pembekal PRS yang sama atau memindahkan wang anda kepada Pembekal PRS yang lain.

Pelepasan Cukai

Sumbangan yang anda buat ke akaun PRS anda layak mendapat pelepasan cukai peribadi sehingga RM3,000 setahun. Penjimatan cukai anda mungkin besar bergantung kepada kurangan cukai anda, memberikan anda lebih banyak alasan untuk meningkatkan simpanan persaraan anda.

Pentadbir Pencen Swasta (PPA) Sebagai Pentadbir Pusat

Di samping menyediakan pengurusan akaun sehenti, PPA juga telah membangunkan perkhidmatan PRS Online supaya anda boleh memantau simpanan persaraan anda dan menambah dana PRS anda bila-bila masa, di mana sahaja. Selain itu, anda boleh membuat pencalonan melalui PPA dan menamakan enam penerima.

Selepas bekerja keras selama 3-4 dekad, persaraan anda seharusnya menjadi ganjaran anda. Nikmati segala yang anda kerjakan. Simpan di PRS.

Advertisements

Kenapa anda harus mempunyai perjanjian untuk pemilikan bersama

cukaipendapatan6

Apabila anda tidak mampu untuk membeli harta anda sendiri, berkongsi dengan orang lain boleh menjadi idea yang baik tetapi adakah anda tahu risiko yang terlibat dalam pemilikan bersama? Sesungguhnya kepemilikan bersama boleh membawa kepada mimpi buruk pada masa depan yang tidak diduga, terutamanya apabila hubungan berubah menjadi masam.

Jika tidak ada bukti undang-undang yang mencadangkan, semua pemilik bersama disifatkan mempunyai bahagian yang sama dengan harta tersebut. Jika terdapat pembiayaan bank untuk harta itu, kemungkinan besar pemilik bersama akan bertanggungjawab secara bersama untuk keseluruhan jumlah pinjaman yang diperoleh dan bukan untuk setiap saham pemilik bersama sahaja.

Pengambilan keputusan dalam pemilikan bersama sesuatu harta adalah keadaan di mana ia “semua atau tidak semua”, di mana setiap orang bersetuju atau  tidak. Ia bukan perkara utama.

Salah satu cara untuk mengelakkan senario yang tidak menyenangkan di kalangan pemilik bersama sesuatu harta adalah untuk menandatangani perjanjian pemilikan bersama (JOA).

JOA ditandatangani antara pembeli yang menandatangani Perjanjian Jual Beli bersama. Walaupun tidak ada jaminan bahawa JOA dapat menyelesaikan semua masalah, satu perjanjian lebih baik daripada tiada perjanjian.

JOA akan membantu pemilik bersama menyelesaikan sebarang pertikaian, perbezaan atau perselisihan pendapat.

Sebelum bertemu dengan peguam, pemilik bersama yang berpotensi perlu membincangkan dan bersetuju mengenai isu utama seperti sama ada kepentingan pemilikan bersama adalah 20:80, 40:60, 50:50 atau sebagainya; pengagihan yuran utiliti dan pelbagai perbelanjaan; serta konsensus mengenai penyelenggaraan, pembaikan dan peningkatan harta benda.

Lebih penting lagi, pemilik perlu menentukan syarat-syarat untuk membuat keputusan mengenai harta dan proses menjual harta benda, seperti cara menentukan harga jual minimum dan tempoh untuk memegang harta tersebut.

Kemungkinan dan penyelesaian juga perlu dipertimbangkan. Pemilik digalakkan untuk bersetuju dan menyatakan strategi keluar jelas jika hubungan antara pihak menjadi tegang atau ketika seseorang mati atau sakit.

Fasal tentang hak-hak pra-pendahuluan (hak penolakan pertama) juga harus dimasukkan untuk memberikan pemilik bersama hak pertama untuk membeli harta itu jika harta tersebut akan dilupuskan.

Siapa mewarisi perjanjian?

Sekiranya salah seorang pemilik bersama mati, waris atau benefisiari waris akan mewarisi harta benda si mati.

Walau apa pun fakta, Malaysia adalah sebahagian daripada Komanwel dan masih beroperasi di bawah Undang-undang Bersama British dan Malaysia tidak mengamalkan tanggapan mengenai “undang-undang kewarganegaraan”. Dengan kata lain, jika seorang pemilik bersama melepaskan diri, pemilik / pemilik yang masih hidup tidak akan mewarisi harta tersebut jika dia bukan waris si mati.

Pengganti warisan harus terikat dengan syarat-syarat JOA, tetapi akhirnya terserah kepada mahkamah untuk memutuskan apakah persetujuan itu dapat dicabar atau tidak.

Konsep memiliki JOA masih agak baharu di Malaysia. Oleh itu, kesahihan JOA masih belum diuji dalam sistem kehakiman tempatan.

Walau bagaimanapun, mahkamah mungkin akan mempertimbangkan perjanjian itu, selagi perjanjian tersebut tidak bercanggah dengan Akta Kontrak 1950 atau Kanun Tanah Negara 1965 (NLC 1965) dan tidak ada penindasan atau penipuan.

Semua perjanjian adalah sah dan memadai sekiranya ia dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkenaan, saksi-saksi sah akan mempunyai perjanjian yang boleh diterima untuk prosiding mahkamah.

Ia secara amnya mengikat dan boleh dikuatkuasakan, melainkan jika ia benar-benar dicabar dalam undang-undang atau pun alasan polisi seperti ketidakselarasan dengan dasar bumiputera. Biasanya ia merupakan perjanjian kontrak tambahan dengan syarat unik yang  dipersetujui antara pemilik bersama, sebagai tambahan kepada hakikat bahawa pemilikan bersama sepatutnya telah termaktub secukupnya di dalam pendaftaran tanah.

Yuran undang-undang yang dikenakan oleh peguam cara berbeza kerana JOA tidak berada di bawah skala atau yuran tetap di bawah Pesanan Saraan Pesara 2015. Oleh itu, peguam cara bebas untuk mengenakan bayaran yang adil dan munasabah berdasarkan kandungan , kerumitan dan masa yang diambil dalam penyediaan perjanjian sedemikian.

Jadi, adakah anda benar-benar memerlukan JOA?

Mungkin, kerana bukan sekadar menandatangani perjanjian tetapi dengan berbuat demikian, ia memaksa pembeli untuk duduk dan menyelam jauh ke dalam tujuan membeli harta bersama, sambil mengenali lebih banyak tentang keperluan dan kekangan masing-masing.

Paling penting, komunikasi yang mencukupi diperlukan untuk mencegah pertikaian dan kerugian yang timbul daripada harta milik bersama.

Pemilik bersama perlu memastikan bahawa mereka berkongsi objektif bersama untuk membeli harta itu, untuk mengelakkan konflik dan pertikaian mengenai pengurusan harta itu.

Memandangkan setiap orang mungkin mempunyai keperluan kewangan yang berbeza pada masa yang berlainan, matlamat kewangan yang sama adalah pertimbangan yang penting.

Adalah lebih baik bagi pemilik bersama untuk mempunyai hubungan undang-undang atau ikatan hubungan yang kuat, seperti pasangan atau ahli keluarga, kerana ini dapat mengurangkan risiko konflik peribadi di kemudian hari.

Pilih dengan bijak pemilik bersama anda. Jika anda mempunyai hubungan kekeluargaan antara satu sama lain, jika seseorang mati, harta tanah akan kekal dalam lingkungan yang sama.

Adalah dinasihatkan agar pemilik mempunyai harapan yang tepat antara satu sama lain.

Selagi terdapat persetujuan yang cukup di kalangan pemilik bersama, sama ada terdapat keperluan untuk dokumen yang betul bergantung pada profil risiko pemilik bersama masing-masing.

Tentukan sebuah syarikat

Satu lagi cara untuk mengurangkan risiko dalam pemilikan bersama adalah untuk menubuhkan sebuah syarikat induk bersama untuk memegang harta tersebut. Ini berpotensi dapat menghapuskan beberapa halangan pada titik keluar dari pelaburan.

Tidak seperti bersama memegang harta, majoriti peraturan dalam membuat keputusan dalam sebuah syarikat yang dikawal selia di bawah Akta Syarikat, yang berpotensi memudahkan proses membuat keputusan.

Selain itu, terdapat perbezaan antara menjadi pengarah dan pemegang saham terutamanya dari segi hak dan kewajipan.

Manfaat membentuk sebuah syarikat untuk memegang harta adalah hak-hak setiap pemilik bersama akan berdasarkan jumlah saham syarikat yang mereka pegang. Begitu juga liabiliti terhad kepada saham yang dipegang.

Sebuah syarikat juga boleh bertindak sebagai entiti untuk pemindahan pemilikan. Sebagai pemegang saham, seseorang boleh menjual saham dalam syarikat yang memiliki harta tersebut. Perjanjian pemegang saham boleh disediakan untuk mengawal hubungan bersama pemilik.

Di samping itu, beliau menyatakan bahawa sebuah syarikat yang memiliki harta boleh mempunyai peningkatan dalam pembiayaan modal mereka.

Walau bagaimanapun, kos dan kewajipan yang berterusan untuk menubuhkan sebuah syarikat juga perlu dipertimbangkan.

Kos untuk mengekalkan syarikat termasuk menggaji setiausaha syarikat untuk menyimpan rekod dan prosiding, serta perbelanjaan untuk pemfailan tahunan, penyimpanan buku, audit tahunan mandatori, penyerahan cukai dan Mesyuarat Agung Tahunan dan / atau Mesyuarat Agung Luar Biasa dan sebagainya. Kos menubuhkan sebuah syarikat dan menutupnya juga harus dipertimbangkan.

Bahagian yang baik adalah semua perbelanjaan boleh ditolak sebagai perbelanjaan syarikat dan bukan perbelanjaan individu.

Pada sisi negatifnya, jika syarikat memperoleh harta kediaman, margin kewangan dari bank pada umumnya lebih rendah memandangkan pembelian itu adalah untuk tujuan pelaburan, sementara kepentingan yang berkaitan juga mungkin berbeza.

Keuntungan dari pelupusan harta dan sewa boleh dikenakan Cukai Keuntungan Harta Tanah atau cukai pendapatan bergantung kepada keadaan. Selain itu, terdapat juga keperluan untuk mengisytiharkan dividen sebelum keuntungan boleh diagihkan kepada para pemegang saham.

Apa itu Cukai Keuntungan Harta Tanah?

Apa sahaja yang anda pilih, adalah yang terbaik untuk berkonsultasi dengan professional.

Apa yang boleh dikenakan cukai di Malaysia?

cukaipendapatan5

Pada amnya, pendapatan yang dikenakan cukai di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967) adalah pendapatan yang diperoleh dari Malaysia seperti pendapatan perniagaan atau pekerjaan. Oleh itu, pendapatan yang diterima daripada pekerjaan yang dijalankan di Singapura tidak dikenakan cukai di Malaysia. Ini kerana pendapatan itu tidak diperolehi daripada menjalankan pekerjaan di Malaysia.

Bagi individu yang menetap di Malaysia selama tempoh melebihi 183 hari, individu tersebut dianggap sebagai pemastautin untuk tujuan cukai di Malaysia di bawah ACP 1967. Walau bagaimanapun, jika individu tersebut tidak menerima apa-apa pendapatan yang berasal dari Malaysia dan hanya menerima pendapatan penggajian yang berasal dari Singapura, maka individu itu tidak lagi bertanggungjawab untuk cukai di Malaysia. Status pemastautin individu di Malaysia tidak akan secara automatik menghasilkan pendapatan yang diterima oleh individu untuk dikenakan undang-undang cukai Malaysia.

Tambahan lagi, sebarang pendapatan yang dihantar ke Malaysia dari luar negara juga dikecualikan di bawah Perenggan 28, Jadual 6 ACP 1967. ”

Dalam artikel ini, saya akan membantu menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip cukai yang menggariskan pelepasan di atas supaya pembaca lebih mengetahui tentang apa yang boleh dikenakan cukai dan apa yang tidak boleh dikenakan cukai di Malaysia.

Skop caj

Skop cukai pendapatan Malaysia, iaitu parameter cukai bersih Malaysia, dinyatakan seperti berikut:

“… cukai yang dikenali sebagai cukai pendapatan akan dikenakan bagi setiap tahun taksiran atas pendapatan mana-mana orang yang terakru atau diperoleh dari Malaysia atau diterima di Malaysia dari luar Malaysia.”

Pendapatan yang diperoleh dari Malaysia

Terdapat dua terma utama di sini – “pendapatan” dan “diperolehi dari Malaysia”.

pendapatan

Untuk tertakluk kepada cukai pendapatan di Malaysia, amaun yang diterima atau belum terima mestilah pendapatan (iaitu hasil, bukan keuntungan modal). Beberapa contoh pendapatan pendapatan yang biasa adalah saraan atau bayaran untuk perkhidmatan yang diberikan, jumlah yang diterima untuk jualan barangan dan perkhidmatan, jumlah yang diterima untuk penggunaan wang atau hutang dan jumlah yang diterima untuk penggunaan kemudahan dan premis.

Kelas pendapatan adalah:

Pendapatan perniagaan;

Pendapatan pekerjaan;

Dividen, faedah atau diskaun;

Sewa, royalti atau premium;

Pencen, anuiti atau bayaran berkala yang lain;

Keuntungan atau keuntungan lain.

diperolehi dari Malaysia

“diperolehi” bermaksud terakru dari, timbul dari atau muncul dari.

“Malaysia” ditakrifkan untuk memasukkan:

Wilayah-wilayah Persekutuan Malaysia;

Perairan wilayah Malaysia (ditakrifkan sebagai 12 batu nautika dari garis pantai), dasar laut, sub-tanah perairan wilayah dan ruang udara di atas perairan wilayah; dan

Zon Ekonomi Eksklusif (EEZ), di mana Malaysia mempunyai hak atau bidang kuasa berdaulat untuk tujuan meneroka dan mengeksploitasi sumber semula jadi, sama ada hidup atau tidak hidup.

Baca bersama, sebarang pendapatan yang diperoleh dari Malaysia, seperti yang ditakrifkan, tertakluk kepada cukai pendapatan di Malaysia.

Contoh 1

Fakta

Orang yang bekerja untuk kerja-kerja pelantar minyak di Laut China Selatan, di luar pantai Malaysia Timur, diterbangkan ke pelantar minyak dari Hong Kong untuk bekerja selama dua minggu dan terbang kembali ke Hong Kong untuk berehat selama dua minggu. Mereka dibayar di Hong Kong kerana keluarga mereka tinggal di sana. Telah ditentukan bahawa rig minyak terletak di dalam EEZ.

Penyelesaian cukai

Kerana pelantar minyak terletak di dalam EEZ, orang-orang menjalankan pekerjaan mereka di Malaysia. Oleh itu, mereka memperoleh pendapatan pekerjaan dari Malaysia dan tertakluk kepada cukai di Malaysia. Hakikat bahawa mereka dibayar di Hong Kong adalah tidak relevan.

Perhatikan bahawa skop caj merujuk kepada pendapatan “mana-mana orang”, tanpa menyatakan kediaman cukai orang itu. Oleh itu, mana-mana orang, tanpa mengira kediaman cukai, yang mempunyai pendapatan yang berasal dari Malaysia boleh dikenakan cukai di Malaysia atas pendapatan tersebut. Sebaliknya dinyatakan, sebarang pendapatan yang tidak berasal dari Malaysia tidak dikenakan cukai di Malaysia. Ini menjelaskan bahagian dalam penyataan LHDN di atas yang mengatakan:

“Oleh itu, pendapatan yang diterima daripada pekerjaan yang dijalankan di Singapura tidak dikenakan cukai di Malaysia. Ini kerana pendapatan itu tidak diperolehi daripada menjalankan pekerjaan di Malaysia. ”

Pendapatan yang diterima di Malaysia dari luar Malaysia

Sekiranya pendapatan (bukan keuntungan modal) yang diperoleh dari luar Malaysia dihantar ke Malaysia, iaitu, dihantar balik atau diterima di Malaysia, ia tertakluk kepada cukai di Malaysia, tetapi Malaysia memperkenalkan undang-undang (Jadual 6, Perenggan 28) mengecualikan pendapatan tersebut. Rasional untuk pengecualian ini adalah untuk menggalakkan penghasilan pendapatan asing. Ini menerangkan ayat terakhir pernyataan itu:

“Selain itu, sebarang pendapatan yang dihantar ke Malaysia dari luar negara juga dikecualikan di bawah Perenggan 28, Jadual 6 ACP 1967.”

Status Kediaman

Selagi pendapatan berasal dari Malaysia, ia tertakluk kepada cukai di Malaysia. Status kediaman orang itu mempengaruhi “bagaimana” dia dikenakan cukai. Jadual di atas menunjukkan secara amnya bagaimana seorang pemastautin dikenakan cukai, berbanding dengan bukan pemastautin.

Peraturan cukai ini digambarkan dalam senario berikut, yang biasanya ditemui.

Contoh 2

Fakta

Encik Ahmad tinggal di Johor, bergerak setiap hari untuk bekerja di Singapura dan menerima bayaran dari majikannya di Singapura. Gaji bulanan dikreditkan ke akaun banknya di Singapura.

Ahmad memiliki sebuah flat di Singapura, yang dia sewakan kepada pelajar Malaysia, yang ibu bapa pelajar tersebut membayar sewa dalam ringgit (tunai) kepada Ahmad di Malaysia.

Dua tahun yang lalu, Ahmad membawa pendapatan Singapuranya ke Malaysia untuk membeli sebuah kebun di Melaka. Dia memperoleh pendapatan dari penjualan buah-buahan dengan mengantarkan hasilnya kepada seorang pedagang buah Singapura, yang membayarnya melalui dolar Singapura dimasukkan ke dalam banknya di Singapura.

Penyelesaian cukai

Kerja-kerja Ahmad bekerja di Singapura kerana dia secara fizikal menjalankan tugas pekerjaannya di Singapura. Oleh itu, dia memperoleh pendapatan penggajian dari Singapura, yang tidak berasal dari Malaysia, tidak tertakluk kepada cukai pendapatan di Malaysia.

Apabila Ahmad membawa pendapatan Singapuranya ke Malaysia untuk memperoleh kebun, pendapatan yang diperoleh dari luar negeri yang diterima di Malaysia adalah khusus dikecualikan cukai di bawah Perenggan 28 Jadual 6 Akta Cukai Pendapatan.

Sewa dari flat Singapura berasal dari Singapura kerana hartanahnya terletak di sana. Sumber pendapatan sewa di Singapura. Ahmad yang menerima pendapatan sewa (ringgit) di Malaysia tidak mengubah hakikat bahawa ia merupakan pendapatan yang diperolehi dari luar negara, yang, walaupun diterima di Malaysia, secara khusus dikecualikan cukai.

Hasil bersih dari penjualan buah-buahan pada konsainan kepada pedagang buah-buahan Singapura, berasal dari Malaysia kerana buah-buahan dihasilkan di kebun di Malaysia. Ini tertakluk kepada cukai di Malaysia sebagai pendapatan perniagaan. Hakikat bahawa ia dibayar dalam mata wang asing dan di negara asing tidak mengubah sifatnya yang berasal dari Malaysia. Hasilnya mesti dibawa ke cukai di Malaysia.

Dia harus melaporkan pendapatan bersih dari penjualan buah-buahan dalam pulangan cukai tahunannya di Malaysia.

Ahmad pergi ke Singapura setiap hari, jadi dia menghabiskan sebahagian daripada setiap hari di Malaysia juga. Ini memenuhi syarat untuk kediaman cukai di Malaysia kerana dia akan mempunyai lebih daripada 182 hari dalam satu tahun kehadiran fizikal di Malaysia.

Oleh kerana dia adalah pemastautin cukai, dia akan layak untuk pelepasan peribadi dan akan dikenakan cukai pada kadar skala.

Oleh kerana tiada pendapatannya dikenakan cukai dua kali, persoalan pelepasan cukai berganda tidak timbul.

Petua Minit Terakhir Mengisi e-Filing Cukai Pendapatan

cukai pendapatan

Tidak seperti percutian, cukai adalah wajib. Kehidupan anda mungkin dalam bahaya kerana anda menunggu sehingga minit terakhir untuk memfailkan cukai anda (seperti sekarang) kerana:

Pertama sekali, gagal untuk mengisytiharkan pendapatan bercukai anda, meletakkan anda berisiko untuk diaudit oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ini bermakna bahawa juruaudit kerajaan akan menyikat kewangan anda sejak lima tahun yang lalu untuk memastikan anda tidak menyembunyikan apa-apa.

Kedua, jika anda dijumpai untuk pembayaran cukai, anda boleh dikenakan pembiayaan pengelakan cukai. Anda boleh didenda antara RM1,000 dan RM20,000; ditambah pula anda perlu membayar premium 300% atas apa yang anda bayar kerana kelewatan cukai.

Bila Tarikh Akhir E-filing?

Anda telah menunda cukup lama. Dengan menganggap bahawa anda berkeras untuk mendapatkannya – mari lihat bagaimana anda boleh menyelesaikannya:

E-Filing adalah satu-satunya harapan anda

Anda terlambat! Sekarang, anda perlu memfailkan cukai anda melalui sistem dalam talian. Untuk melakukan ini, pilihan anda ialah mengaktifkan e-filing.

Untuk itu, pergi ke pejabat LHDN terdekat untuk membuka fail cukai (jika belum). Anda juga boleh memanfaatkan cawangan LHDN di Pusat Transformasi Bandar terdekat anda (UTC). Ini biasanya ditutup lebih lewat daripada pejabat LHDN supaya anda boleh lari selepas kerja. Mereka juga biasanya kurang sesak.

Untuk sebahagian besar, jabatan HR majikan anda sepatutnya sudah menyusunnya untuk anda. Dalam hal ini, anda perlu meminta PIN e-filing untuk mendaftarkan akaun anda. Sebaik sahaja selesai, anda bersedia untuk memulakan pemfailan minit terakhir anda.

Sebaik sahaja anda telah mendapat nombor PIN anda, pergi ke laman web e-Filing dan lengkapkan pendaftaran anda.

Tumpukan pada pelepasan cukai yang paling penting

Sebaik sahaja anda telah menyelesaikan pendaftaran anda, anda akan diarahkan ke langkah berikut. Anda perlu melihat timbunan resit anda dan memutuskan mana yang akan digunakan untuk pelepasan cukai anda. Pelepasan cukai adalah peluang yang membolehkan anda, sebagai pembayar cukai, memotong sejumlah wang dari pendapatan tahunan anda. Langkah ini sangat penting kerana ia mengurangkan jumlah cukai yang telah dibayar.

Pelepasan cukai berfungsi untuk meringankan beban kewangan anda. Sebagai contoh, perbelanjaan seperti gaya hidup (langganan internet, pembelian buku, telefon pintar, komputer, dan lain-lain), perubatan, pendidikan dan sebagainya boleh dituntut.

Dapatkan rakan atau rakan sekerja untuk membantu anda

Pada ketika ini, sudah terlambat untuk membayar seorang perunding atau akauntan untuk membantu anda menyelesaikan cukai anda. Tapi, tak mengapa. Kebanyakan kita beroperasi pada gred gaji yang berbeza. Sesetengah rakan dan sahabat anda mungkin pakar dalam memfailkan cukai. Memandangkan kerumitannya, mereka gembira dapat membantu anda dan memberi anda beberapa petunjuk dan petua berdasarkan bagaimana mereka melakukannya. Sebenarnya, ia juga mungkin lebih pantas, berbanding dengan cuba untuk memikirkannya sendiri.

Periksa semula kesilapan

Kerana anda telah menunda sehingga minit terakhir untuk memfailkan cukai anda, anda mungkin akan membuat kesilapan. Pastikan anda menyemak semula setiap maklumat dan nombor anda sebelum mengklik butang “hantar”. Lebih baik lagi, seseorang berpengalaman melihatnya sebelum anda melakukannyanya.

Mulakan perancangan untuk tahun depan

Sebaik sahaja anda melayari borang dan berjaya memfailkan cukai anda, berehat. Selepas itu, mulakan persediaan untuk tahun depan. Cipta folder untuk menyimpan resit dan dokumen berkaitan cukai tahun depan!

Nisbah Perkhidmatan Hutang (DSR) Beritahu Berapa Banyak Anda Boleh Meminjam

Cukai Pendapatan 2

Apa itu Nisbah Perkhidmatan Hutang?

Nisbah Perkhidmatan Hutang (DSR) adalah satu cara bagi bank menentukan sama ada anda layak mendapat pinjaman hartanah daripada mereka.

Formula DSR seperti berikut:

DSR = Komitmen / Pendapatan Bersih.

Pendapatan bersih adalah pendapatan kasar anda selepas ditolak bahagian KWSP dan cukai pendapatan.

DSR yang dibenarkan

Pendapatan DSR maksimum yang dibenarkan oleh Bank
< RM3,000 60% daripada Pendapatan Bersih
< RM6,000 70% daripada Pendapatan Bersih
< RM10,000 75% daripada Pendapatan Bersih
> RM10,000 80% daripada Pendapatan Bersih

Nota: Bank yang berbeza mempunyai DSR sendiri yang dibenarkan. Jadual di atas sebagai garis panduan sahaja.

Pengiraan DSR

Untuk permohonan pinjaman baharu DSR dikira sama untuk semua bank tetapi untuk refinancing DSR dikira secara berbeza.

Pinjaman Perumahan Baharu

Katakan:

Pendapatan bulanan:

Pendapatan Kasar

RM10,000

Tolakan KWSP

RM1,000

Potongan Cukai Pendapatan

RM1,000

Pendapatan Bersih

RM8,000

Komitmen Bulanan:

Kad Kredit

RM200

PTPTN

RM100

Pinjaman ASB

RM200

Pinjaman Peribadi

RM500

Ansuran Kereta

RM1,000

Jumlah Komitmen

RM2,000

DSR (tanpa pinjaman harta tanah baharu) = RM2,000 / RM8,000 = 25%

Berdasarkan jadual DSR yang dibenarkan, anda layak memohon pinjaman perumahan.

Dengan mengandaikan anda memohon pinjaman hartanah baharu dengan ansuran bulanan sebanyak RM2,000.

Komitmen baharu = RM4,000 (RM2,000+RM2,000)

Jadi DSR adalah:

DSR (dengan pinjaman hartanah baharu) = RM4,000 / RM8,000 = 50%.

Berdasarkan jadual DSR yang dibenarkan, anda masih layak memohon pinjaman perumahan.

Pinjaman Pembiayaan Semula

Kebanyakan bank akan menggunakan pengiraan DSR yang sama seperti pinjaman baru kecuali Maybank. Menurut Maybank, bahagian tunai mereka akan mengira tempoh maksimum yang berpatutan 10 tahun dan jumlah asal boleh mencapai tempoh maksimum sama ada 30 tahun atau maksimum umur 70 tahun.

Pengiraan wang tunai hanya untuk pengiraan DSR tetapi jika Maybank meluluskan pembiayaan semula, anda masih membayar ansuran bulanan anda berdasarkan tempoh maksimum.

Contoh Pengiraan:

Jumlah pinjaman asal yang belum dijelaskan: RM100,000
Jumlah pinjaman pembiayaan semula: RM200,000
Jadi tunai keluar = RM200,000 – RM100,000 = RM100,000

Faedah pinjaman pembiayaan semula baharu: 5%

Tunai bulanan keluar dikira pada RM100,000 berdasarkan faedah 5% selama 10 tahun yang datang ke: RM1,061

Walaupun jumlah tertunggak sebanyak RM100,000 akan dikira berdasarkan 5% kepentingan dan tempoh 30 tahun yang datang ke: RM536

Jadi jumlah pinjaman bulanan untuk pengiraan DSR ialah RM1,597 (RM1,061+RM536)

DSR (untuk Maybank) = (RM1,597 + RM2,000) / RM8,000 = 45%

Bank-bank lain akan mengira RM200,000 berdasarkan faedah 5% selama 30 tahun yang datang kepada: RM1,074

DSR (bank lain) = (RM1,074 + RM2,000) / RM8,000 = 38%

Jadi bank-bank lain memberikan DSR yang lebih rendah supaya lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman. Walau bagaimanapun biasanya, Maybank memberi kadar faedah yang lebih rendah.

Bagaimana Membayar Cukai Pendapatan

cukaipendapatan

Jika anda telah memfailkan cukai pendapatan anda dan terdapat defisit yang perlu dibayar, Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) menawarkan pelbagai kaedah untuk anda membayar cukai.

Bagi kebanyakan kita, potongan cukai bulanan (MTD) yang ditetapkan oleh majikan kita telah pun melepasi pembayaran cukai pendapatan kita untuk tahun ini, dan memfailkan cukai bermaksud kita mendapatkan bayaran balik cukai pendapatan dari kerajaan.

Tetapi, bagi mereka yang mempunyai pendapatan menengah atau menjalankan perniagaan mereka sendiri, itu tidak selalu berlaku. Sekiranya anda telah memfailkan cukai pendapatan anda dan terdapat defisit yang perlu dibayar, Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) menawarkan pelbagai kaedah untuk membayar cukai anda – memastikan tidak ada alasan untuk tidak membayar cukai pendapatan anda pada masanya.

Berikut adalah cara pembayaran cukai pendapatan anda:

Menerusi-kaunter LHDN

Pilihan ini hanya tersedia untuk perniagaan berdaftar dan tidak digunakan untuk individu.

Terdapat tiga kaunter pembayaran LHDN di Malaysia: Kaunter Bayaran Jalan Tunku Abdul Halim untuk Semenanjung Malaysia, Kaunter Pembayaran Kuching untuk Kaunter Pembayaran Sarawak & Kota Kinabalu untuk Sabah. Setiap pembayaran perlu dilampirkan dengan slip pembayaran CP 207 yang telah dihantar kepada syarikat.

Menerusi-kaunter di Bank dan Pos Malaysia

Individu dan perniagaan boleh membayar cukai pendapatan mereka di kaunter bank-bank terpilih dan outlet Pos Malaysia. Senarai bank adalah:

CIMB Bank
Public Bank
Maybank
Affin Bank
Bank Rakyat
RHB Bank
Bank Simpanan Nasional

Ambil perhatian bahawa hanya bayaran tunai diterima di cawangan Pos Malaysia. Bagi pembayar cukai individu, pastikan maklumat berikut dimasukkan dalam slip pembayaran:

 • Kod Pembayaran
 • Nama Pembayar Cukai / Majikan
 • Nombor Cukai Pendapatan / Nombor Majikan
 • Nombor IC
 • Tahun taksiran
 • Jumlah pembayaran

Bagi perniagaan, gunakan slip pembayaran CP 207 sebagai panduan untuk mengisi Slip Bank LHDNM yang disediakan di bank untuk membuat pembayaran. Salinan pelanggan bank dalam slip mesti disimpan sebagai bukti pembayaran.

Atas talian

Setakat ini, pembayaran dalam talian adalah cara paling mudah dan paling berkesan untuk membayar cukai pendapatan. Yang terbaik adalah menerusi platform LHDN sendiri, ByrHASIL. Ia adalah satu-satunya platform dalam talian yang menyokong pembayaran melalui kad kredit (Visa, Mastercard, dan American Express), – hanya ambil perhatian bahawa terdapat yuran pemprosesan sebanyak 0.8% yang dikenakan untuk pembayaran kad kredit .

Selain ByrHASIL, pelbagai platform perbankan dalam talian juga boleh digunakan untuk membayar cukai pendapatan, termasuk:

CIMB Clicks (individu sahaja)
CitiDirect (perniagaan sahaja)
HLB Online (individu & perniagaan)
Maybank2u (individu sahaja)
Maybank2e (perniagaan sahaja)
MyBSN (individu sahaja)
Pos Online (individu & perniagaan)
Public Bank EBank (individu & perniagaan)
RHB Online (individu sahaja)

ATM

Opsyen ini tersedia untuk pembayar cukai individu sahaja, dan tidak memohon untuk perniagaan berdaftar.

Pembayaran cukai pendapatan individu melalui mesin juruwang automatik (ATM) hanya boleh dilakukan di tiga bank:

 • Public Bank
 • Maybank
 • CIMB Bank

Anda dikehendaki memiliki kad ATM dari ATM bank masing-masing untuk meneruskan pembayaran. Anda juga mesti menyediakan nombor rujukan cukai pendapatan anda untuk menyelesaikan transaksi.

Mesin Tunai & Cek Deposit 

Opsyen ini tersedia untuk pembayar cukai individu sahaja, dan tidak memohon untuk perniagaan berdaftar.

Begitu juga, pembayaran cukai pendapatan individu melalui mesin tunai atau mesin cek (CDM) hanya boleh dilakukan di dua bank:

 • Public Bank (cek)
 •  CIMB Bank (tunai)

Bayaran melalui pos

Pilihan ini hanya tersedia untuk perniagaan berdaftar dan tidak digunakan untuk individu.

Pembayaran cukai pendapatan melalui pos hanya dibuat dengan cek silang atau draf bank, dan dibayar kepada “KETUA PENGARAH HASIL DALAMAN”. Cek atau draf bank mesti mengandungi nama syarikat, nombor rujukan cukai, nombor ansuran, tahun taksiran dan alamat di belakang.

LHDN tidak menerima wang tunai yang dihantar melalui pos untuk membayar cukai pendapatan. Tidak kira post-dated cek  atau cek yang dikeluarkan oleh bank di luar Malaysia.

Semua cek dan draf bank mesti dikemukakan ke Pusat Pembayaran Kuala Lumpur atau unit kutipan di Kuching atau Kota Kinabalu.

Tele-banking

Opsyen ini tersedia untuk pembayar cukai individu sahaja, dan tidak memohon untuk perniagaan berdaftar.

Satu-satunya sebab mengapa kami menyenaraikan opsyen ini ialah kerana ia kekal sebagai saluran yang disokong untuk membayar cukai pendapatan. Perkhidmatan Perbankan Telefon Kawanku Maybank boleh digunakan untuk membayar cukai pendapatan individu, jika anda mempunyai akaun simpanan dengan Maybank.

Tetapi dengan serius, terdapat saluran yang lebih baik untuk membayar cukai pendapatan yang disenaraikan di sini.

Pemindahan wang di luar negara

Jika anda berada di luar negara dan tidak mempunyai cara lain untuk membayar cukai pendapatan anda, anda masih boleh melakukannya melalui pemindahan wang elektronik serta draf bank.

a) Pemindahan Wang Elektronik melalui TT, IBG, & EFT

Sekiranya pembayar cukai ingin membayar cukai melalui Pindahan Telegraf (TT), Pemindahan GIRO Antara Bank (IBG) atau Pemindahan Dana Elektronik (EFT), mereka perlu memanggil Talian Penjagaan HASIL untuk menerima prosedur pembayaran di 1-800-88-5436 (panggilan dalam Malaysia) atau 603-7713 6666 (panggilan dari luar negara). Atau, mereka juga boleh menghantar e-mel di HelpTTpayment@hasil.gov.my.

Pembayar cukai yang membuat pembayaran melalui TT / IBG / EFT mesti memberikan maklumat tambahan untuk membolehkan LHDN mengemas kini akaun cukai mereka:

 • Nama pembayar
 • Nombor rujukan cukai
 • Nombor rujukan transaksi untuk TT / IBG / EFT
 • Tahun taksiran
 • Kod pembayaran (rujuk jadual di bawah)
 • Nombor ansuran, jika ada. Jika tidak dinyatakan, LHDN akan mempertimbangkan bulan semasa sebagai nombor ansuran
 • Tarikh pembayaran
 • Jumlah pembayaran

Senarai Kod Pembayaran Cukai Pendapatan

Untuk mod pembayaran ini, resit rasmi akan dikeluarkan selepas amaun diterima oleh bank, dan selepas maklumat pembayaran lengkap telah diterima oleh LHDN. Sebarang maklumat yang tidak lengkap akan mengakibatkan kelewatan dalam proses penerimaan, dan penalti pembayaran lewat akan dikenakan, jadi pastikan bahwa informasi itu diberikan dengan tepat.

Pembayar cukai yang telah membuat pembayaran melalui pemindahan telegraf mesti memberikan maklumat tambahan berikut untuk membolehkan LHDN mengemas kini akaun cukai mereka:

b) Dengan Draf Bank

Pembayaran cukai pendapatan dari luar negara dengan pindahan wang menggunakan draf bank memerlukan pembayar untuk menyerahkan instrumen berikut:

 • Dibayar kepada: Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri
 • Nama dan alamat bank pembayar mestilah “bank berbayar tempatan” atau “bank koresponden tempatan” supaya draf menjadi cek tempatan.

Di samping itu, pembayar cukai boleh membeli draf bank dalam mata wang selain daripada Ringgit Malaysia (RM), tetapi mesti memastikan bahawa amaun yang dibayar adalah tepat berdasarkan pada kadar pertukaran pada hari bayaran, kerana bayaran akan direkodkan berdasarkan kadar pertukaran pada hari dana dikreditkan.

Juga, pembayar cukai serta butiran pembayaran mesti ditulis dengan jelas di halaman belakang draf bank. Draf bank yang lengkap akan diposkan kepada:

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Pusat Pembayaran Kuala Lumpur
Tingkat Bawah, Blok 8A,
Kompleks Pejabat Kerajaan,
Jalan Tunku Abdul Halim,
50600 KUALA LUMPUR.

5 kesalahan biasa dibuat oleh pembayar cukai kali pertama

images

Mungkin anda patut ambil perhatian bahawa jika pendapatan tahunan anda kurang daripada RM34,000 anda tidak perlu membayar sebarang cukai. Tetapi jika anda memperoleh pendapatan yang mencukupi untuk dikenakan cukai dan kini batas masa untuk memfailkan cukai anda semakin dekat, kami memutuskan untuk menyenaraikan lima kesilapan yang lazim pembayar cukai kali pertama lakukan.

1.Tiada dokumen

Kepada anda yang bercadang untuk memfailkan cukai anda melalui e-Filing, inilah tip mengenai apa dokumen yang perlu anda persiapkan semasa memfailkan cukai anda dalam talian:

 • Butiran pendapatan / kenyataan – borang EA, penyewaan dividen, pencen, royalti, dll.
 • Butiran rujukan – MyKad, Pasport, Perkahwinan atau nombor Cukai.
 • Kenyataan KWSP anda
 • Resit / Invois – Untuk menuntut pelepasan, rebat, dan pengecualian.

Kaedah e-Filing adalah salah satu cara yang paling mudah untuk memfailkan cukai anda, kerana kebanyakan perkara sudah pun automatik, menjimatkan masa dan tenaga. Tetapi tentu saja, jika anda suka melakukan perkara-perkara lama, tidak ada salahnya melakukan secara manual. Tidak kira bagaimana anda bercadang untuk memfailkan cukai anda, satu perkara perlu – nombor pin anda.

Bagi pembayar cukai kali pertama, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, telah menjadikannya suatu keperluan untuk mendapatkan pin sebelum memulakan pemfailan cukai anda. Pin boleh diperoleh dari pejabat LHDN terdekat atau Pusat Transformasi Bandar (UTC). Juga, tiada caj atau pembayaran yang perlu dibuat untuk mendapatkan pin. Sebaik sahaja anda mendapat pin anda, anda boleh meneruskan log masuk ke borang e-Filing dan mengisi butiran peribadi anda.

2. Mengisi borang yang salah

Terdapat kemungkinan pembayar cukai kali pertama membuat kesilapan untuk memfailkan borang cukai kerana tidak ada satu, tetapi beberapa bentuk borang cukai yang berbeza dengan sumber pendapatan dan status anda.

Jadi, inilah senarai untuk membantu anda memahami kategori yang mungkin digunakan untuk anda:

 • Mereka yang memiliki dan menjalankan perniagaan – Borang e-B / B: Dateline 30 Jun
 • Majikan yang menjalankan syarikat / perniagaan – Borang e-E: Dateline 31 Mac
 • Perkongsian – Borang e-P: Dateline 30 Jun
 • Mereka yang tidak menjalankan perniagaan dan bekerja – Borang e-BE / BE: Dateline 30hb April
 • Bukan pemastautin yang bekerja dan / atau menjalankan perniagaan mereka sendiri – Borang e-M / M: Dateline 30 Jun
 • Mereka yang pakar atau pakar dalam kemahiran tertentu – Borang e-BT / BT: Dateline 30hb April
 • Pakar bukan pemastautin atau pakar dalam kemahiran tertentu – Borang e-MT / MT: Dateline 30 Jun

 3. Tidak mengetahui apa pelepasan dan potongan cukai

Sebelum kita meneruskan, penting untuk menjelaskan bahawa terdapat sedikit perbezaan di antara potongan cukai pendapatan dan pelepasan cukai pendapatan.

Potongan cukai pendapatan adalah hasil hadiah dan sumbangan kepada organisasi amal atau organisasi Kerajaan. Sebagai contoh, jika anda menyumbang RM5,000.00 ke rumah anak yatim untuk mengumpul dana, hanya 7% pendapatan anda akan ditolak daripada pendapatan tahunan anda secara keseluruhan. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa perlu ada dokumentasi untuk membuktikan bahawa urus niaga berlaku. Ini boleh melalui resit dan invois, sebagai contoh.

Pelepasan cukai di sisi lain adalah apabila kewajipan anda untuk membayar cukai sama ada dikurangkan atau dihapuskan sepenuhnya. Kebanyakan pembayar cukai layak untuk pengecualian ke atas pulangan cukai mereka, yang akan mengurangkan jumlah yang perlu anda bayar dalam pemfailan cukai anda. Walau bagaimanapun, pelepasan cukai adalah subjektif dan boleh berubah secara individu.

Berikut adalah beberapa pengecualian yang diberikan kepada pembayar cukai:

Oleh itu, satu lagi sebab mengapa memfailkan cukai dalam talian anda agak lebih baik adalah kerana kebanyakannya diautomatikkan di laman web ini! Apa yang anda perlu lakukan adalah mengisytiharkan perkara yang betul dan tahu apa pelepasan / potongan anda untuk mengelakkan daripada membayar lebih. Sebagai contoh, anda boleh menghabiskan pendidikan anda atau membeli kerusi roda baru untuk nenek anda yang sakit.

4. Tidak membayar sebarang baki tertunggak

Kadang-kadang, kita mungkin telah melepaskan sesuatu ketika memfailkan cukai kita. Walau bagaimanapun, tidak terlambat untuk membayar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri.

Tetapi, bagaimana jika anda telah terlebih bayar cukai anda? Ini juga satu lagi sebab mengapa kami didesak untuk memfailkan cukai lebih awal kerana anda boleh menerima apa-apa bayaran balik dahulu (jika ada). Selain itu, apabila anda memfailkan cukai anda melalui kaedah e-Filing, Lembaga Hasil Dalam Negeri akan terus mendepositkan sebarang bayaran balik yang tersedia terus ke dalam akaun bank anda. Bayaran balik biasanya dikreditkan dalam tempoh 30 hari selepas pengisytiharan pendapatan dibuat.

Jadi ia akan menjadi seperti mendapatkan wang ang pau dari LHDN! Sebenarnya itu wang anda.

5. Tiada resit untuk pengisytiharan cukai pendapatan

Seksyen 82A (1) dan (2) Akta Cukai Pendapatan sebenarnya menghendaki kita menyimpan resit untuk sekurang-kurangnya 7 tahun. Ingat bagaimana kita bercakap tentang pelepasan cukai / pemotongan sebelumnya dan bagaimana pentingnya menyimpan resit kita, yang akan berguna apabila kita mengisytiharkan cukai?

Resit pada dasarnya adalah bukti bahawa anda telah melakukan urus niaga dan anda layak mendapat bantuan yang sepatutnya anda dapatkan.

Di bawah Seksyen 119A Akta, kesalahan tidak menyimpan rekod kertas selama 7 tahun adalah kesalahan jenayah, yang membawa hukuman penjara satu tahun dan / atau denda RM300.00 – RM10,000.00.

LHDN sebenarnya melakukan pemeriksaan rawak sekali-sekala untuk memeriksa bukti tuntutan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, bukti yang didokumenkan sangat berguna.

 

Cara Mengemukakan Cukai Pendapatan Untuk Perniagaan Sampingan Anda

cukai pendapatan

Adakah anda mempunyai pendapatan sampingan yang berkembang tetapi tidak pasti bagaimana untuk mengisytiharkan atau membayar cukai untuknya? Inilah panduan anda untuk menguruskan cukai projek perniagaan kecil.

Pendapatan anda bukan hanya apa yang ada di slip gaji anda. Walau bagaimanapun, banyak yang anda buat dalam keuntungan dari usaha anda sendiri – daripada menyewa harta, bekerja sambilan, atau sebarang usaha keusahawanan yang anda ikuti. Ini penting untuk diingat dalam musim cukai, terutamanya jika anda mempunyai satu bentuk sisi pendapatan yang tidak berkaitan dengan gaji bulanan anda – kerana anda perlu mengisytiharkannya. Ini termasuk kerja yang dilakukan secara sambilan, atau dalam kapasiti bebas.

Borang Yang Mana Anda Perlukan Untuk Ini?

Bentuk BE adalah borang pengembalian cukai pendapatan yang digunakan oleh mereka yang tidak menjalankan perniagaan. Walau bagaimanapun, anda masih boleh mengisytiharkan pendapatan sampingan anda menggunakan borang ini, bergantung kepada jenis sumber pendapatan anda.

Selain pendapatan daripada pekerjaan, borang BE membolehkan anda mengisytiharkan pendapatan dari sewa, faedah, diskaun, royalti, premium, pencen, anuiti, bayaran berkala lain, dan keuntungan atau keuntungan lain. “Keuntungan atau keuntungan lain” ditakrifkan sebagai pembayaran yang diterima untuk sambilan atau penyiaran sesekali, syarahan, menulis, dan sebagainya. Oleh itu, jika pendapatan sampingan anda berada di bawah mana-mana kategori ini, anda boleh mengisytiharkannya dalam bentuk BE anda kerana ia tidak secara teknikal dianggap sebagai “menjalankan perniagaan”.

Walau bagaimanapun, jika pendapatan sampingan anda menyerupai lebih banyak perusahaan perniagaan (dan ini termasuk aktiviti e-dagang seperti menjalankan laman web, mempunyai kedai dalam talian, dan sebagainya) dan bukan sekadar freelancing sesekali, anda perlu menggunakan Borang B untuk individu yang menjalankan aktiviti perniagaan.

Mendaftar Perniagaan

Ini satu proses yang mudah di mana anda boleh mendapatkan lesen perniagaan anda di tangan anda sejam selepas pembayaran telah dibuat.

Jenis syarikat yang paling mudah mendaftar ialah pemilik tunggal yang hanya berharga RM30 jika anda menggunakan nama anda sendiri (seperti Kad Pengenalan anda). Jika anda memilih untuk menggunakan nama dagang atau mempunyai rakan kongsi yang anda ingin mendaftarkan perniagaan anda dengan itu yuran akan menjadi RM60.

Sebaik sahaja anda telah mendaftar perniagaan sampingan anda, ia akan direkodkan dalam Borang B; kedua-dua pekerjaan dan pendapatan perniagaan anda boleh diisi dalam borang ini. Dalam bentuk ini, anda boleh menuntut perbelanjaan perniagaan yang anda tidak akan dapat tanpa mendaftar perniagaan anda. Contohnya, anda boleh mengimbangi perbelanjaan seperti kepentingan pinjaman perniagaan dan pembaikan kenderaan yang digunakan untuk tujuan perniagaan – yang mana anda tidak boleh lakukan tanpa mendaftar sebagai perniagaan terlebih dahulu.

Ingatlah untuk mengambil perhatian terhadap perkara berikut:

Anda juga harus menyimpan dokumen seperti penyataan anda dari gerbang pembayaran, invois dan penerimaan pembelian, penyata pendapatan dari syarikat iklan (jika anda terlibat dengan pemasaran afiliasi) dan pengesahan jualan, dan lain-lain dalam keadaan baik selama 7 tahun.

Anda boleh menuntut yuran penyelenggaraan web, pembaharuan domain, yuran perunding web, yuran internet dan peralatan, penyewaan pelayan serta utiliti, dll.

Anda tidak dibenarkan membuat tuntutan untuk kegunaan peribadi, domestik seperti bil air anda, sebagai contoh.

Apa Yang Anda Tidak Perlu Lakukan Apabila Ia Datang Ke Perniagaan Sampingan Anda

Walaupun ia menggoda untuk tidak mengisytiharkan pendapatan sampingan anda atau menurunkan pendapatan anda, anda boleh menanggung “murka” Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Fikirkan denda besar (sehingga RM20,000), dipenjarakan dan dihalang daripada meninggalkan negara. Oleh itu, yang terbaik untuk menjadi pendahuluan mengenai cukai anda, bagaimanapun, akan menghadapi masalah dengan pihak berkuasa bukan satu-satunya insentif untuk mengisytiharkan sepenuhnya pendapatan. Malah, menunjukkan pendapatan yang sihat dan pembayaran cukai yang bertanggungjawab adalah bukti kepercayaan kredit anda.

Bayar cukai pendapatan anda melalui Maybank

cukai pendapatan 2

Langkah-langkah untuk melaksanakan pembayaran LHDN melalui Maybank2u

Selepas pulangan cukai pendapatan anda telah selesai dan dihantar melalui pos atau e-pemfailan, anda boleh membuat pembayaran dengan mengikuti panduan langkah demi langkah untuk membayar dalam talian:

Masuk ke Maybank2u
Pilih “Pay & Transfer”
Pilih “Bayar”
Pilih “Dari Ke: Akaun Pilihan” dan “Bayar Ke: Penerima”
Pilih “Pembayaran Baru” dan cari “Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)”
Masukkan nombor Fail Cukai Pendapatan anda tanpa memasukkan huruf dan klik “Sahkan” untuk meneruskan ke skrin seterusnya
Pilih “Kod Pembayaran” guna kod 084, “Tahun Taksiran” dan masukkan “Amaun” dan klik “Bayar”
Sahkan butiran transaksi dan klik “Permintaan”
Masukkan nombor TAC dan klik Sahkan

Sila ambil perhatian:

Semua urus niaga yang berjaya untuk Pembayaran LHDN melalui Maybank2u tidak dapat dikembalikan. Sila hubungi pusat cukai LHDN untuk pertanyaan atau bantuan.

Langkah-langkah untuk melaksanakan pembayaran LHDN di ATM Maybank

Masukkan kad ATM Maybank & PIN dalam PIN
Pilih “Paybills”
Pilih “LHDN”
Pilih “Pusat Pengumpulan” (Untuk memilih Semenanjung / Sabah / Sarawak)
Masukkan “Nombor Rujukan LHDN” (* tidak termasuk SG & OG semasa memasukkan nombor ref)
Masukkan “Kod Pembayaran”
Masukkan “Amaun yang akan dibayar”
Pilih “Akaun untuk didebitkan daripada”
Masukkan “Tahun Taksiran”
Masukkan “Nombor Ansuran”
Sahkan Butiran Pembayaran

Langkah-langkah untuk melaksanakan pembayaran LHDN dengan Kad Kredit Maybank

Anda kini boleh membayar untuk pembayaran cukai pendapatan anda di https://byrhasil.hasil.gov.my/creditcard/ dengan Kad Kredit Maybank anda atau melalui Pelan Ansuran EzyPay 0%.

Caj pentadbiran dikenakan sekiranya anda memilih menggunakan Kad Kredit sebagai bentuk pembayaran, dan kemudahan EzyPay tertakluk kepada minimum RM1,000 sehingga jumlah maksimum RM500,000. Sila cari jadual di bawah caj pentadbiran:

Caj Pentadbiran borang pembayaran

Pembayaran penuh (satu kali caj)           0.80%
EzyPay 6 bulan                                      1.25%
EzyPay 12 bulan                                    2.05%

Faedah

Bayar cukai anda dari mana-mana lokasi. Pembayaran cukai untuk semua negeri di Malaysia di bawah 3 pusat, iaitu LHDN Semenanjung, LHDN Sabah dan LHDN Sarawak.

Pilih saluran pembayaran kegemaran anda – Maybank2u, Kawanku ATM, Perbankan Telefon Kawanku dan di kaunter atau bayar cukai pendapatan anda di laman web khusus LHDN dengan Kad Kredit Maybank atau melalui Pelan Ansuran EzyPay.

Membenarkan pembayaran cukai untuk diri sendiri dan mana-mana pihak ketiga.

Tiada had untuk jumlah akaun cukai yang boleh anda bayar dalam talian.

Mudah dibayar.