Program Khas Pengakuan Sukarela

cukaipendapatan

Surat Pengakuan Sukarela

Pengakuan Sukarela akan diaudit?

PENGENALAN

Artikel ini menggariskan prosedur pelaksanaan Khas Program Penzahiran Sukarela (Program Khas) untuk menggalakkan pembayar cukai membuat pendedahan sukarela dalam melaporkan pendapatan PENUH dan membayar cukai dalam tempoh yang ditetapkan.

Program Khas ini meliputi pendedahan dan pembayaran secara sukarela pada:

 1. pendapatan yang tidak diisytiharkan sebelum / diisytiharkan, perbelanjaan ke atas mendakwa / tidak dibenarkan dan relief / potongan / rebat dituntut;
 1. keuntungan daripada pelupusan aset (hartanah dan saham sebenar secara nyata syarikat hartanah); dan
 1. setem instrumen yang tidak dicop sebelum ini.

TEMPOH PELAKSANAAN

Pendedahan sukarela boleh dibuat pada bila-bila masa bermula dari 3 November 2018 hingga 30 September 2019.

PELAKSANAAN

Program Khas ini terbuka kepada semua kategori pembayar cukai.

Pendedahan sukarela termasuklah:

 1. Pembayar cukai yang tidak berdaftar dengan Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM).

Pembayar cukai baru perlu terlebih dahulu mendaftar untuk nombor cukai pendapatan. Borang Pulangan Cukai Pendapatan (ITRF) / Borang Kembalikan Cukai Keuntungan Harta Tanah (RPGTRF) mestilah dikemukakan dalam tempoh Program Khas dengan membuat penuh pendedahan pendapatan / keuntungan daripada pelupusan aset sama ada melalui e-Filing / e-Lodgement atau secara manual.

Berkuat kuasa dari tahun taksiran 2014, ITRF Syarikat mesti dikemukakan melalui e-Filing.

 1. Pembayar cukai yang berdaftar dengan LHDNM tetapi tidak mengemukakan ITRF / RPGTRF untuk mana-mana tahun taksiran.

ITRF / RPGTRF mesti dikemukakan dalam Tempoh Khas program dengan membuat pendedahan penuh pendapatan / keuntungan pada pelupusan aset sama ada melalui e-Filing / e-Lodgement atau secara manual.

Berkuat kuasa dari tahun taksiran 2014, ITRF Syarikat mesti dikemukakan melalui e-Filing.

 1. Pembayar cukai yang telah mengemukakan ITRF / RPGTRF tetapi tidak melaporkan maklumat yang betul tentang pendapatan / keuntungan daripada pelupusan aset bagi mana-mana tahun taksiran.

Pembayar cukai dikehendaki mengemukakan perisytiharan bertulis di dalam Tempoh Program Khas sama ada melalui surat atau e-mel daripada pendapatan / keuntungan daripada pelupusan aset yang tidak diisytiharkan sebelum ini.

Surat atau e-mel ini menyatakan bahawa pembayar cukai telah membuat PENGISYTIHARAN PENUH mengenai pendapatan / keuntungan daripada pelupusan aset yang belum dilaporkan sebelumnya.

 1. Orang yang gagal menampal instrumen yang disempurnakan selepas enam (6) bulan dari tempoh stamping.

Instrumen tidak dicap melebihi enam (6) bulan selepas tempoh stempel (30 hari dari tarikh instrumen itu dilaksanakan) hendaklah dikemukakan dalam talian atau secara manual untuk stamping dalam tempoh Program Khas.

Program Khas ini terpakai untuk:

 1. Pendapatan atau keuntungan daripada pelupusan aset yang tidak diisytiharkan sebelum ini bagi tahun taksiran 2017 dan tahun-tahun taksiran sebelumnya serta instrumen yang tidak dicop selepas enam (6) bulan dari tempoh stamping.
 1. Pengisytiharan pendapatan bagi tahun taksiran 2018 oleh syarikat dengan tahun perakaunan yang berakhir pada 31 Januari 2018, 28 Februari 2018 dan 31 Mac 2018 yang:

a) tidak mengemukakan ITRF untuk tahun taksiran 2018; atau

b) telah mengemukakan ITRF untuk tahun taksiran 2018 sebelum pengumuman Program Khas ini semasa pembentangan Belanjawan 2019. Ini termasuk syarikat-syarikat yang telah meminta untuk menyertai Program Khas ini tetapi sebelumnya telah ditolak oleh LHDNM.

 1. Pendedahan sukarela yang akan menghasilkan taksiran asal / taksiran tambahan dinaikkan.
 1. Kes di bawah audit / siasatan. Walau bagaimanapun, secara sukarela pendedahan yang telah dikemukakan adalah tertakluk kepada audit / penemuan penyiasatan.

Program Khas ini tidak terpakai untuk pendedahan sukarela yang dibuat melibatkan:

1. kes yang tidak boleh dikenakan cukai, pengurangan taksiran atau pembayaran balik; atau

2. kes di mana siasatan jenayah telah dimulakan atau prosiding pendakwaan akibat penyiasatan jenayah telah dimulakan di mahkamah menurut peruntukan ACP 1967, PITA 1967, RPGTA 1976, SA 1949 atau Anti-Wang Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pembiayaan Anti Keganasan dan Perolehan yang Tidak Sah Akta Aktiviti 2001.

Semua pendedahan pendapatan secara sukarela bagi tahun taksiran 2017 dan tahun taksiran sebelumnya akan dinilai berdasarkan tahun pada tahun yang pendapatan diterima / boleh diterima.

Di mana tahun yang berkaitan dengan pendapatan tidak dapat disahkan, pelaporan pendapatan dalam tahun taksiran 2017 boleh dibenarkan. ITRF untuk tahun-tahun taksiran terdahulu masih perlu diserahkan dengan memasukkan jumlah sifar (“0”) dalam lajur pendapatan.

Semua pendedahan secara sukarela untuk syarikat yang mempunyai tahun perakaunan yang berakhir 31 Januari 2018, 28 Februari 2018 dan 31 Mac 2018 adalah dinilai berdasarkan tahun di mana pendapatan diterima / boleh diterima.

Pembayar cukai mesti memastikan bahawa SEMUA pendapatan bercukai telah diambil kira dalam kecurian secara sukarela yang dibuat.

LHDNM akan menerima maklumat secara sukarela didedahkan di bawah Program Khas dengan niat baik. Walau bagaimanapun, pengiraan cukai akan diperiksa untuk memastikan ketepatan pendedahan sukarela yang dibuat.

Audit / penyiasatan tidak akan dilaksanakan pada tahun-tahun taksiran di mana pendedahan sukarela telah dibuat.

Bagi kes-kes di mana anggaran taksiran telah dibangkitkan:

 1. jika pendapatan / keuntungan daripada pelupusan aset yang dilaporkan dalam ITRF / RPGTRF semasa tempoh Program Khas adalah lebih tinggi, perbezaan itu akan dianggap sebagai pendedahan sukarela; dan

2. jika pembayar cukai terkilan dengan anggaran taksiran yang dibangkitkan, Prosedur rayuan seperti yang dinyatakan dalam Ketetapan Umum No. 12 / 2017 (Rayuan terhadap Taksiran dan Permohonan untuk Pelepasan) boleh digunakan.

Pendedahan sukarela boleh dibuat di mana-mana pejabat LHDNM.

Kadar penalti yang dikenakan terhadap pendedahan sukarela adalah seperti berikut:


Kategori Pengakuan Sukarela
Kaedah Pelaksanaan
Tempoh Membuat Pengakuan Sukarela dan Kadar Penalti
03.11.18
hingga
30.06.19
01.07.19
hingga
30.09.19

Pembayar cukai tidak pernah berdaftar Pendaftaran nombor cukai pendapatan

Pembayar cukai perlu mengemukakan ITRF / RPGTRF bagi tahun taksiran berkaitan

10%

15%


Pembayar cukai berdaftar dan belum mengemukakan ITRF / RPGTRF bagi mana-mana tahun taksiran Pembayar cukai perlu mengemukakan ITRF / RPGTRF bagi tahun taksiran berkaitan

10%

15%


Pembayar cukai yang telah mengemukakan ITRF / RPGTRF tetapi tidak melaporkan pendapatan / keuntungan pelupusan aset dengan betul bagi mana-mana tahun taksiran Pembayar cukai perlu membuat pengakuan secara bertulis sama ada melalui surat atau e-mel

10%

15%


Pembayar duti yang mengemukakan surat cara melebihi enam (6) bulan selepas tempoh penyeteman (30 hari dari tarikh surat cara disempurnakan) Pembayar cukai adalah
diperlukan untuk memberi
instrumen untuk
stamping

10% atau minimum RM50

15% atau minimum RM100


Tempoh pelaksanaan Program Khas ini juga terpakai kepada isu harga pemindahan. Walau bagaimanapun, kaedah pelaksanaan dan Kadar penalti adalah selaras dengan Audit Prinsip Pemindahan Rangka kerja kini berkuatkuasa.

Syarat-syarat pendedahan sukarela dan penalti yang dikenakan di bawah Program Khas ini adalah muktamad.

KADAR PENALTI SELEPAS TEMPOH TAMAT PROGRAM KHAS

Kadar penalti selepas Program Khas adalah seperti berikut:

1. Pembayar cukai yang tidak mengemukakan ITRF / RPGTRF boleh dikenakan penalti di bawah subseksyen 112 (3) ACP 1967 / subseksyen 51 (3) PITA 1967 / subseksyen 29 (3) RPGTA 1976 pada kadar minimum daripada 45%.

2. Pembayar cukai yang tidak melaporkan pendapatan yang betul boleh dikenakan denda di bawah subseksyen 113 (2) ACP 1967 / subseksyen 52 (2) PITA 1967 / subseksyen 30 (2) dari RPGTA 1976 pada kadar minimum 45%.

3. Syarikat penyerahan yang memberikan maklumat yang salah mungkin dikehendaki di bawah perenggan 44A (9) (b) ACP 1967 untuk membayar penalti 100%, yang sama dengan jumlah cukai yang dikenakan cukai (seperti dalam cukai pengiraan syarikat yang menuntut).

4. Orang yang mengemukakan instrumen untuk mengepam selepas tempoh stamping akan dikenakan penalti di bawah subseksyen 47A (1) SA 1949 pada jumlah duti kurangan.

KEPERLUAN PEMBAYARAN

Bayaran pendedahan sukarela sepanjang tempoh Program Khas hendaklah dibuat mengikut cara berikut:

1. Pembayar cukai mestilah menyelesaikan cukai yang perlu dibayar seperti berikut:

Tempoh Pengakuan

Bayar pada/sebelum

03/11/2018 – 30/06/2019

01/07/2019 – 30/09/2019

01/07/2019

01/10/2019

2. Jika pembayar cukai gagal menjelaskan sepenuhnya cukai pada akhir yang ditetapkan tempoh pada 01/07/2019 atau 01/10/2019, peningkatan cukai akan dikenakan berdasarkan peruntukan undang-undang yang ada. Jika tunggakan cukai masih berlaku, tindakan undang-undang akan diambil dengan sewajarnya.

HUBUNGI

Untuk maklumat lanjut mengenai Program Khas ini, sila hubungi:

1 pejabat LHDNM yang terdekat;

2 Barisan Hasil Hasil LHDNM di 1-800-88-5436 atau 603-7713 6666 (Luar Negara); atau

3 e-mel: pengakuansukarela@hasil.gov.my.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.