Bagaimana Menyelesaikan Kesilapan Pemfailan Cukai Pendapatan

Kadang-kadang, semasa memfailkan borang cukai anda, anda mungkin membuat ralat. Sekarang, jika ditangani dalam jangka masa, anda tidak perlu risau tentang hukuman yang tinggi ini. Walau bagaimanapun, jika anda gagal membetulkan kesilapan atau kesilapan ini, anda mungkin terpaksa berpisah dengan sedikit wang.

Untuk mengelakkan penalti, lihat pelbagai cara anda boleh membetulkan kesilapan selepas anda memfailkan cukai anda.

Cara Membetulkan Kesilapan:

 • Pembetulan Sebelum Tarikh Akhir Penyerahan Borang:

Sangat baik jika anda telah menyedari kesilapan/ketinggalan yang telah anda buat semasa mengisi borang cukai pendapatan (ITRF) sebelum tarikh akhir. Hantar surat bertulis kepada LHDN yang menyatakan butirannya dengan segera. Di samping itu, sertakan dokumen, seperti resit dan invois untuk menyokong permintaan anda. Hantarkan surat tersebut kepada kakitangan di cawangan LHDNM yang mengendalikan cukai anda untuk pemprosesan.

 •  Pembetulan Selepas 6 Bulan dari Tarikh Akhir Penyerahan Borang:

Anda masih boleh membetulkan kesilapan anda, walaupun tarikh akhir telah berlalu. Hantarkan sahaja Borang “Pindaan Borang Cukai (ARF) yang telah dipenuhi” dalam tempoh 6 bulan dari tarikh penyerahan borang cukai. Hantar ARF ke cawangan LHDN yang mengendalikan cukai anda.

 • Pindaan lain:

Jika anda tidak tergolong dalam kategori di atas, anda boleh menulis surat terperinci mengenai kesilapan dan melampirkan dokumen sokongan dengan surat anda. Anda tidak perlu mengisi ARF dalam kes ini. Hantar surat dan dokumen yang berkaitan ke cawangan yang mengendalikan cukai anda. Ketua Pengarah berhak untuk membuat pindaan kepada fail cukai anda. Jangan ketinggalan menghantar permintaan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh tamat tempoh penyerahan IRTF.

 • Pindaan Tambahan:

Jika anda ingin membuat pindaan terhadap perubahan yang dilakukan oleh Ketua Pengarah, anda mesti menulis surat kepada LHDNM.

Penting untuk Diketahui – Pindaan Borang Cukai

 • Anda boleh menyerahkan ARF hanya jika anda telah memfailkan pulangan cukai pendapatan anda dalam tempoh matang.
 • Anda boleh mengemukakan pindaan sendiri sekali sahaja pada setiap tahun taksiran.
 • Gunakan ARF untuk membetulkan kesilapan yang berkaitan dengan:
  • Pendapatan yang tidak diisytiharkan atau tidak diumumkan di ITRF.
  • Lebihan elaun modal / insentif / pelepasan.
  • Perbelanjaan yang dituntut lebihan / tuntutan lain.
 • Penyerahan ARF boleh menyebabkan perubahan:
  • Dari “tidak bertanggungan” ke “notis taksiran asal”.
  • Dari “boleh dicukai” ke “notis taksiran tambahan”.
  • Dari “pembayaran balik” kepada “notis pengecualian taksiran kurangan”.

Bagaimana Menghitung Penalti Cukai Pendapatan?

Perubahan dalam penilaian yang diisytiharkan oleh pembayar cukai adalah tertakluk kepada peningkatan cukai. Apabila anda mengisi ARF, anda mesti mengisi medan “Kenaikan Cukai”. Peningkatan kadar cukai ditentukan berdasarkan tempoh masa antara penyerahan ITRF dan penyerahan ARF yang sebenar.

Berikut adalah 2 kes yang terpakai untuk menentukan kenaikan kadar cukai:

 1. Penyerahan ARF Selepas 30 Hari: Penambahan sebanyak 10% daripada cukai / cukai tambahan yang akan dikenakan jika anda menyerahkan ARF melebihi tempoh 30 hari dari tarikh tamat untuk penyerahan ITRF.
 2. Penyerahan ARF Selepas 90 Hari: Jika anda menyerahkan ARF selepas 90 hari, peningkatan kadar cukai ditentukan menggunakan formula:

B + [(A + B) x 5%]

Di mana,

A = cukai yang perlu dibayar / cukai tambahan yang perlu dibayar

B = 10% daripada cukai yang perlu dibayar / cukai tambahan yang perlu dibayar, iaitu 10% daripada A

Sekarang anda tahu bahawa kesilapan yang dibuat semasa memfailkan pulangan cukai pendapatan boleh diperbetulkan dengan mudah dengan surat bertulis. Berdasarkan masa berlalu, anda juga boleh menggunakan ARF untuk membetulkan kesilapan anda. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh lupa bahawa pembetulan kesilapan sedemikian datang pada kos kadar cukai tambahan. Adalah lebih baik untuk menyelesaikan pemfailan ITRF dengan butiran yang tepat daripada membetulkannya kemudian.

Advertisements

Program Khas Pengakuan Sukarela

cukaipendapatan

Artikel ini menerangkan prosedur untuk melaksanakan Program Khas Pengakuan Sukarela (Program Khas) kepada pembayar cukai yang layak berikutan Pembentangan Bajet 2019 yang diumumkan oleh YB Menteri Kewangan Malaysia pada 2 November 2018.

Pengakuan sukarela meliputi:
i. Pembayar cukai tidak pernah berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM).
Pembayar cukai baharu perlu mendaftar terlebih dahulu nombor cukai pendapatan. Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) / Borang Nyata Petroleum (BNP) / Borang Nyata Cukai Keuntungan Harta Tanah (BNCKHT) perlu dikemukakan dalam tempoh Program Khas, sama ada secara e-Filing / e-Lodgement atau manual.

Pengemukaan BNCP bagi pembayar cukai kategori syarikat diwajibkan secara e-Filing mulai tahun taksiran 2014.
ii. Pembayar cukai berdaftar dengan LHDNM dan belum mengemukakan BNCP / BNP /BNCKHT bagi mana-mana tahun taksiran. BNCP / BNP / BNCKHT perlu dikemukakan dalam tempoh Program Khas, sama ada secara e-Filing / e-Lodgement atau manual.
Pengemukaan BNCP bagi pembayar cukai kategori syarikat diwajibkan secara e-Filing mulai tahun taksiran 2014.
iii. Pembayar cukai yang telah mengemukakan BNCP / BNP / BNCKHT tetapi tidak melaporkan pendapatan / keuntungan pelupusan aset dengan betul bagi mana-mana tahun taksiran.

Pembayar cukai perlu mengemukakan pengakuan secara bertulis dalam tempoh Program Khas, sama ada melalui surat atau e-mel, berkaitan pendapatan / keuntungan pelupusan aset yang belum dilaporkan.

iv. Pembayar duti yang belum membuat penyeteman surat cara melebihi enam (6) bulan selepas tempoh penyeteman. Surat cara yang melebihi enam (6) bulan selepas tempoh penyeteman (30 hari dari tarikh surat cara disempurnakan) perlu dikemukakan dalam tempoh Program Khas sama ada secara dalam talian (online) atau manual.

Semua pengakuan sukarela bagi pendapatan tahun taksiran 2017 dan tahun-tahun taksiran kebelakang akan ditaksir berdasarkan tahun pendapatan tersebut diterima / sepatutnya diterima. Walau bagaimanapun, sekiranya tahun yang pendapatan itu berkait tidak dapat ditentusahkan secara jelas, pelaporan pendapatan tersebut dalam tahun taksiran 2017 boleh dibenarkan. BNCP / BNP bagi tahun kebelakang masih perlu dikemukakan dengan memasukkan amaun “0” pada ruangan pendapatan.

Kadar penalti pengakuan sukarela adalah seperti berikut:


Kategori Pengakuan Sukarela
Kaedah Pelaksanaan
Tempoh Membuat Pengakuan Sukarela dan Kadar Penalti
03.11.18
hingga
31.03.19
01.04.19
hingga
30.06.19

Pembayar cukai tidak pernah berdaftar • Pendaftaran nombor cukai pendapatan

• Pembayar cukai perlu mengemukakan BNCP / BNP / BNCKHT bagi tahun taksiran berkaitan

10%

15%


Pembayar cukai berdaftar dan belum mengemukakan BNCP / BNP / BNCKHT bagi mana-mana tahun taksiran Pembayar cukai perlu mengemukakan BNCP / BNP / BNCKHT bagi tahun taksiran berkaitan

10%

15%


Pembayar cukai yang telah mengemukakan BNCP / BNP / BNCKHT tetapi tidak melaporkan pendapatan / keuntungan pelupusan aset dengan betul bagi mana-mana tahun taksiran Pembayar cukai perlu membuat pengakuan secara bertulis sama ada melalui surat atau e-mel

10%

15%


Pembayar duti yang mengemukakan surat cara melebihi enam (6) bulan selepas tempoh penyeteman (30 hari dari tarikh surat cara disempurnakan) Tidak berkenaan

10% atau minimum RM50

15% atau minimum RM100


Tempoh Sukarela

Kadar penalti selepas Program Khas adalah seperti berikut:
1. Pembayar cukai yang gagal mengemukakan BNCP / BNP / BNCKHT boleh dikenakan penalti di bawah subseksyen 112(3) ACP 1967 / subseksyen 51(3) APCP 1967 / subseksyen 29(3) ACKHT 1976 pada kadar minimum 80% sehingga 300%.

2. Pembayar cukai yang tidak melaporkan pendapatan yang betul boleh dikenakan penalti di bawah subseksyen 113(2) ACP 1967 / subseksyen 52(2) APCP 1967 / subseksyen 30(2) ACKHT 1976 pada kadar minimum 80% sehingga 100%.

Peraturan bayaran bagi pengakuan sukarela dalam tempoh Program Khas adalah seperti berikut:
i. Pembayar cukai hendaklah menjelaskan bayaran cukai seperti berikut:

Tempoh Pengakuan

Bayar pada/sebelum

03/11/2018 – 31/03/2019

01/04/2019 – 30/06/2019

01/04/2019

01/07/2019

ii. Pembayar cukai yang gagal menjelaskan baki cukai pada akhir tempoh yang ditetapkan iaitu pada 01/04/2019 atau 01/07/2019, kenaikan cukai akan dikenakan berdasarkan peruntukan undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Sekiranya tunggakan cukai masih tidak dibayar, tindakan mahkamah akan diambil.

Cukai Dalam Slip Gaji

83.jpg

Bila saya tengok slip gaji, ada potongan untuk cukai pendapatan! Apa sudah jadi. Kenapa unit gaji potong gaji saya?

Jangan panik. Ini adalah perkara biasa. Jika pendapatan anda telah melebihi jadual yang ditetapkan oleh LHDN, maka gaji anda akan dipotong untuk cukai pendapatan. Ia dipanggil Potongan Cukai Berjadual (PCB).

Tapi gaji saya kecil sahaja dan tak layak kena cukai. Jangan bimbang. Anda hanya perlu mengisi e-filing. Bayaran balik akan dimasukkan ke akaun anda jika potongan cukai anda melebihi cukai kena bayar. Tapi jika sebaliknya, anda hendaklah membuat bayaran tambahan pula di bank.

Jika anda merasakan potongan adalah terlalu banyak, anda boleh mengisi borang  PCB di unit gaji anda dengan menyatakan status perkahwinan dan bilangan anak.

 

Apa Dokumen Cukai Pendapatan yang Perlu Disimpan Untuk Diserah?

charity-receipts-for-taxes-6-receipt-for-tax-deductible-donation-return-receipt-form-for-tax-deductible-receipt-photo

Pening betul. Ada macam-macam dokumen dalam perniagaan ni. Ada Payment Advice, Quotation, Invoice, Delivery Order, Purchase Order dan lain-lain. Tak kan nak simpan semua? Tentu LHDN hanya memeriksa dokumen tertentu sahaja.

Tapi tahukah anda bahawa setiap pembayar cukai dikehendaki menyimpan SEMUA rekod dan dokumen bagi tujuan menentukan pendapatan bercukai dan cukai yang kena dibayar. Apabila diaudit, rekod dan dokumen ini diperlukan untuk menyokong tuntutan perbelanjaan yang dibuat dalam borang nyata cukai pendapatan (BNCP) yang telah dikemukakan kepada LHDN.

Menurut seksyen 82 dan 82A, rekod dan dokumen hendaklah disimpan bagi tempoh tujuh tahun dari akhir tahun taksiran yang di dalamnya e-filing dikemukakan.

Tarikh Akhir Bayar Cukai Pendapatan

cukai pendapatan

Soalan:

Bila tarikh akhir untuk membayar baki Cukai Kena Bayar?

Jawapan:

Tarikh akhir untuk membayar baki cukai kena dibayar ialah dalam tempoh 30 hari selepas penghantaran borang cukai pendapatan. Contohnya jika e-filing dihantar pada 20 April 2018, maka pembayar cukai tersebut hendaklah membayar baki cukai kena dibayar selewat-lewatnya pada 19 Mei 2018.

Tip Cukai Pendapatan

Tarikh Akhir untuk E-filing (Borang BE – Penggajian sahaja dan Borang B – Perniagaan)

Tarikh penghantaran E-filing Borang BE (Penggajian sahaja) berakhir pada 15 Mei 2019. Manakala borang manual pada 30 April 2019. Bagi individu berpendapatan perniagaan tarikh akhir pada 15 Julai 2019 iaitu Borang B. Manakala borang manualnya pada 30 Jun 2019. Sebagai seorang pembayar cukai, mahu tidak mahu anda perlu mengetahui cara mengurangkan jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar dengan mengenal pasti pelepasan cukai yang diberikan oleh LHDN.

cukai-pendapatan-5-2

Kurangkan Cukai Pendapatan Tahun 2018

Antara perbelanjaan anda yang boleh mendapat pelepasan cukai ialah:

1.       Pengecualian cukai sebanyak 50% ke atas pendapatan sewa rumah. Tip Pendapatan Sewa

2.       Bantuan Kebajikan – Sumbangan kepada organisasi yang mendapat kelulusan LHDN seperti AMAN PALESTINE, MERCY dan MAKNA. Anda boleh tolakkan dari pendapatan agregat.

3.       Bayaran Perubatan untuk Ibu Bapa (keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan) – Pelepasan cukai maksimum RM5,000 ATAU penjagaan ibu bapa maksimum RM3,000 dengan disertakan no. kad pengenalan ibu bapa dan bilangan adik-beradik yang menuntut.

4.       Melanjutkan Pelajaran Peringkat Sarjana atau Ke Atas (Diri Sendiri) – Pelepasan cukai maksimum RM7,000 setahun.

5.     Perbelanjaan Perubatan bagi penyakit yang sukar diubati – Pelepasan cukai maksimum RM6,000.

6.     Pemeriksaan perubatan penuh bagi penyakit biasa – Pelepasan cukai maksimum RM500.

7.     Gaya Hidup (semuanya maksimum RM2,500)

a) Pembelian buku, majalah, surat khabar bercetak; Tip Belian Surat Khabar

b) Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet; Tip Belian Telefon Pintar Tip Belian Tablet

c) Pembelian peralatan sukan dan bayaran keahlian gimnasium; Tip Keahlian Gimnasium

d) Bayaran langganan internet. Tip Langganan Internet

8.        Pembelian peralatan penyusuan – Pelepasan cukai maksimum RM1,000. Sekali dalam tempoh dua tahun. Tip Peralatan Penyusuan

9.        Yuran penghantaran anak ke pusat asuhan Kanak-kanak atau Pra-sekolah – Pelepasan cukai maksimum RM1,000.

10.      Pendidikan Anak – Pelepasan cukai maksimum sehingga RM6,000 sekiranya anda menyimpan melalui Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) iaitu skim simpanan yang direka khas oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) bagi tujuan pendidikan tinggi.

11.     Anak di bawah umur 18 tahun – Pelepasan cukai adalah RM2,000 seorang (sijil/matrikulasi) manakala anak 18 tahun dan ke atas dan masih belajar peringkat diploma dan ke atas adalah RM8,000 seorang.

12.      Insuran Hayat/Takaful Keluarga – Pelepasan cukai adalah RM6,000 (dikongsi bersama caruman KWSP), Insuran pendidikan dan perubatan – Pelepasan cukai adalah RM3,000.

13.      Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) – Pelepasan adalah RM250.

14.      Zakat – Ini adalah kelebihan yang ada pada orang Islam. Anda boleh dapat rebat cukai sebanyak jumlah zakat yang anda bayar.

Peringatan:

Pastikan anda menyimpan semua resit dan bukti untuk tujuan pelepasan cukai selama 7 tahun. Lebih elok lagi kalau anda sediakan satu fail khusus untuk Cukai Pendapatan Peribadi.

Kelewatan penghantaran borang cukai pendapatan akan dikenakan Penalti Seksyen 112(3).

Save

Save

Save