Beli Rumah Lelong Merugikan?

cukapendapatan2.jpg

Rumah lelong biasanya akan dijual di bawah harga pasaran. Ada yang dijual 10% daripada harga pasaran dan ada yang dijual sehingga 60% di bawah harga pasaran.

Sungguhpun rumah lelong dijual pada harga lebih murah berbanding rumah jenis subsale dan undercon, terdapat banyak risiko dan cabaran yang bakal ‘menghanguskan’ modal anda tanpa ilmu dan pengalaman yang betul.

Tahukah anda, lelongan yang berlaku di Malaysia diuruskan oleh pihak bank dan Mahkamah Tinggi?

Namun begitu, benarkah beli rumah lelong akan memberi pulangan yang lebih menguntungkan berbanding rumah jenis subsale?

Sebelum kita membuat sebarang spekulasi, sebenarnya terdapat lima faktor yang mampu menyebabkan kita boleh rugi dalam membeli rumah lelong.

 1. Tunggakan

Kita perlu faham bahawa punca utama rumah tersebut dilelong adalah gara-gara bekas pemilik rumah tersebut menghadapi masalah kewangan dalam menjelaskan komitmen bulanan bank.

Jangan lupa semak tunggakan yuran penyelenggaraan rumah jika anda beli rumah high-rise.

Jadi, kita sewajarnya membuat semakan jika hartanah tersebut mempunyai sebarang tunggakan seperti cukai pintu dan yuran penyelenggaraan.

Pastikan bekas pemilik rumah melangsaikan terlebih dahulu tunggakan rumah tersebut agar anda sebagai pemilik baru hartanah tersebut tidak perlu menjelaskan tunggakan tersebut.

Namun begitu, janganlah anda susah hati kerana ada bank yang akan melindungi kos tersebut sehingga 6 tahun sebelum tarikh lelong dalam surat perjanjian jual beli hartanah.

 1. Kaveat

Kaveat merupakan halangan dalam hartanah yang diletakkan individu persendirian dan organisasi untuk melindungi hartanah tersebut.

Sila semak sekiranya hartanah lelong tersebut mempunyai kaveat hartanah seperti kaveat persendirian, kaveat pemegang-lien dan kaveat amanah.

Kaveat pada kebiasaannya akan terbatal selepas tempoh 6 tahun. Kita pastinya tidak mempunyai masa sebanyak itu. Jalan yang terbaik ialah berbincang dengan ejen lelong dan peguam hartanah berkenaan kaveat tersebut.

 1. Dalaman Rumah

Apa yang tidak menyeronokkan tentang rumah lelong ialah kita tidak mempunyai maklumat berkenaan dalaman rumah tersebut samada kondisinya kosong, fully furnished atau rosak!

Oleh yang demikian, kita berkemungkinan perlu menanggung kos yang lebih jika sistem air atau pendawaian rumah tersebut rosak.

Namun begitu, ada juga rumah lelong yang berada dalam keadaan baik bahkan telah direnovasi sepenuhnya oleh pemilik asal hartanah tersebut.

 1. Lokasi

Sesetengah hartanah lelong yang diiklankan pada harga yang menarik terletak di kawasan yang tidak mempunyai sebarang fasiliti seperti MRT, bank, kedai makanan dan sebagainya.

Oleh yang demikian, sebelum kita pergi ke dewan lelong atau menghantar ejen lelong untuk membida, ada baiknya kita semak lokasi hartanah dan booster hartanah bagi kawasan tersebut.

Di antara booster hartanah adalah pasaraya, lebuhraya, sekolah, klinik, bank, tempat beribadat, kedai serbaneka dan kemudahan pengangkutan awam seperti MRT atau LRT.

Pastikan hartanah lelong tersebut berada dalam lingkungan 3km – 5km dari booster hartanah.

 1. Potensi Pelaburan

Dalam apa jua jenis pelaburan, pulangan pelaburan adalah perkara paling utama dalam menentukan potensinya.

Jika kita membeli hartanah lelong di atas kapasiti untuk didiami bersama keluarga, kita mungkin tidak perlu melakukan sebarang kajian yang mendalam tentang potensi hartanah tersebut.

Keadaan ini ternyata berbeza jika tujuan utama kita beli hartanah lelong untuk pelaburan jangka panjang. Apa yang kita boleh lakukan adalah dengan membuat kajian mengenai jenis pekerjaan, kuasa beli dan potensi lain penduduk dan kawasan tersebut.

Sekiranya kawasan tersebut adalah kawasan tumpuan pelancong, kita boleh jangka untuk menyewakannya secara harian dan mingguan kepada pelancong yang menziarahi kawasan tersebut.

Jika kawasan tersebut merupakan kawasan perindustrian, kita boleh sewakan secara bulanan kepada pekerja-pekerja di kawasan perindustrian tersebut.

Unjuran potensi pelaburan kita sangat bergantung kepada jenis pekerjaan, kuasa beli dan potensi kawasan tersebut.

Apa yang jelas di sini adalah, cabaran dan risiko rumah jenis lelong adalah sama dengan rumah jenis undercon dan subsale.

Sungguhpun kita membeli rumah tersebut di bawah harga pasaran, itu bukanlah alasan yang kuat untuk mengatakan kita telah pun membuat keuntungan dalam pelaburan hartanah. Perlu teliti lagi beberapa perkara bagi memastikan pulangan yang lumayan dalam membeli rumah lelong.

Nisbah Perkhidmatan Hutang (DSR) Beritahu Berapa Banyak Anda Boleh Meminjam

Cukai Pendapatan 2

Apa itu Nisbah Perkhidmatan Hutang?

Nisbah Perkhidmatan Hutang (DSR) adalah satu cara bagi bank menentukan sama ada anda layak mendapat pinjaman hartanah daripada mereka.

Formula DSR seperti berikut:

DSR = Komitmen / Pendapatan Bersih.

Pendapatan bersih adalah pendapatan kasar anda selepas ditolak bahagian KWSP dan cukai pendapatan.

DSR yang dibenarkan

Pendapatan DSR maksimum yang dibenarkan oleh Bank
< RM3,000 60% daripada Pendapatan Bersih
< RM6,000 70% daripada Pendapatan Bersih
< RM10,000 75% daripada Pendapatan Bersih
> RM10,000 80% daripada Pendapatan Bersih

Nota: Bank yang berbeza mempunyai DSR sendiri yang dibenarkan. Jadual di atas sebagai garis panduan sahaja.

Pengiraan DSR

Untuk permohonan pinjaman baharu DSR dikira sama untuk semua bank tetapi untuk refinancing DSR dikira secara berbeza.

Pinjaman Perumahan Baharu

Katakan:

Pendapatan bulanan:

Pendapatan Kasar

RM10,000

Tolakan KWSP

RM1,000

Potongan Cukai Pendapatan

RM1,000

Pendapatan Bersih

RM8,000

Komitmen Bulanan:

Kad Kredit

RM200

PTPTN

RM100

Pinjaman ASB

RM200

Pinjaman Peribadi

RM500

Ansuran Kereta

RM1,000

Jumlah Komitmen

RM2,000

DSR (tanpa pinjaman harta tanah baharu) = RM2,000 / RM8,000 = 25%

Berdasarkan jadual DSR yang dibenarkan, anda layak memohon pinjaman perumahan.

Dengan mengandaikan anda memohon pinjaman hartanah baharu dengan ansuran bulanan sebanyak RM2,000.

Komitmen baharu = RM4,000 (RM2,000+RM2,000)

Jadi DSR adalah:

DSR (dengan pinjaman hartanah baharu) = RM4,000 / RM8,000 = 50%.

Berdasarkan jadual DSR yang dibenarkan, anda masih layak memohon pinjaman perumahan.

Pinjaman Pembiayaan Semula

Kebanyakan bank akan menggunakan pengiraan DSR yang sama seperti pinjaman baru kecuali Maybank. Menurut Maybank, bahagian tunai mereka akan mengira tempoh maksimum yang berpatutan 10 tahun dan jumlah asal boleh mencapai tempoh maksimum sama ada 30 tahun atau maksimum umur 70 tahun.

Pengiraan wang tunai hanya untuk pengiraan DSR tetapi jika Maybank meluluskan pembiayaan semula, anda masih membayar ansuran bulanan anda berdasarkan tempoh maksimum.

Contoh Pengiraan:

Jumlah pinjaman asal yang belum dijelaskan: RM100,000
Jumlah pinjaman pembiayaan semula: RM200,000
Jadi tunai keluar = RM200,000 – RM100,000 = RM100,000

Faedah pinjaman pembiayaan semula baharu: 5%

Tunai bulanan keluar dikira pada RM100,000 berdasarkan faedah 5% selama 10 tahun yang datang ke: RM1,061

Walaupun jumlah tertunggak sebanyak RM100,000 akan dikira berdasarkan 5% kepentingan dan tempoh 30 tahun yang datang ke: RM536

Jadi jumlah pinjaman bulanan untuk pengiraan DSR ialah RM1,597 (RM1,061+RM536)

DSR (untuk Maybank) = (RM1,597 + RM2,000) / RM8,000 = 45%

Bank-bank lain akan mengira RM200,000 berdasarkan faedah 5% selama 30 tahun yang datang kepada: RM1,074

DSR (bank lain) = (RM1,074 + RM2,000) / RM8,000 = 38%

Jadi bank-bank lain memberikan DSR yang lebih rendah supaya lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman. Walau bagaimanapun biasanya, Maybank memberi kadar faedah yang lebih rendah.

Apa itu RPGT? Apa itu CKHT?

download

Dilaksanakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) adalah cukai yang dikenakan ke atas keuntungan dari pelupusan hartanah. Pendek kata, cukai ke atas keuntungan bersih seseorang apabila seseorang menjual harta tanah.

Ia juga dikenakan ke atas pelupusan saham dalam syarikat, di mana 75 peratus aset ketara berada dalam hartanah, seperti Syarikat Harta Tanah (RPC).

CKHT/RPGT mula diperkenalkan pada 1976 di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976. Ia digantung buat sementara waktu antara April 2007 dan Disember 2009, sebelum ia diperkenalkan semula pada tahun 2010.

Kadar yang perlu dibayar bergantung pada entiti yang mana CKHT/RPGT dikenakan dan tempoh pemegangan harta itu. Tempoh pegangan adalah berdasarkan tarikh menandatangani Perjanjian Jual Beli dan tarikh pelupusan.

Oleh itu, warganegara Malaysia atau pemastautin tetap yang melupuskan harta mereka dalam tempoh lima tahun pertama memperolehnya adalah tertakluk kepada CKHT/RPGT. Dan, dengan kadar CKHT/RPGT baru yang diumumkan dalam Belanjawan 2019, rakyat Malaysia kini akan dikenakan cukai lima peratus dalam cukai harta selepas tahun kelima, yang mana ia pernah menjadi sifar peratus.

Bukan warganegara dan syarikat di pihak lain akan dikenakan 10 peratus CKHT/RPGT apabila mereka melupuskan harta mereka selepas lebih daripada lima tahun untuk membelinya.

Kadar Cukai Keuntungan Harta Tanah
Di mana Vendor Dan Pembeli Mesti Mendedahkan Butiran Transaksi Kepada LHDN
rpgt

A. Bagaimana pengiraan CKHT/RPGT?

Untuk mengetahui jumlah yang perlu dibayar untuk cukai ini, penting bagi seseorang mengetahui keuntungan yang boleh dikenakan cukai – yang pada dasarnya adalah jumlah yang diperoleh selepas menolak harga pelupusan hartanah dari harga pembeliannya.

Perlu diingat bahawa individu hanya boleh dikenakan cukai ke atas keuntungan modal bersih yang positif yang jumlahnya hanya selepas menolak harga pelupusan dengan harga belian dan pelbagai caj, seperti kos pengubahsuaian, yuran guaman, komisen ejen hartanah, yuran pentadbiran, caj iklan dan duti setem.

Keuntungan yang dicas bersih akan didarabkan kepada kadar CKHT/RPGT yang berkenaan.

Keuntungan yang boleh dicukai dikira berdasarkan formula:

Keuntungan Bercukai = Perolehan Jualan Akhir – Kos Belian Akhir

Contoh, anda membeli apartmen dengan harga RM250,000. Secara keseluruhan, anda telah membayar sejumlah RM10,000 dalam kos yang dibenarkan untuk pembelian harta anda. Oleh itu, kos pembelian terakhir anda ialah RM260,000.

Kemudian, anda menjual apartmen tersebut dengan harga RM500,000. Anda telah membayar sejumlah RM10,000 kepada ejen anda untuk menjual harta itu. Oleh itu, hasil jualan akhir anda ialah RM490,000.

Oleh itu, keuntungan boleh dicukai anda ialah RM230,000 (RM490,000 – RM260,000).

B. Pengecualian CKHT/RPGT

Terdapat beberapa pengecualian CKHT/RPGT yang tersedia termasuk:

Pengecualian 1: Bangunan Kediaman atau Premis

Anda berhak mendapat pengecualian CKHT/RPGT setelah melupuskan hartanah bangunan  meliputi kediaman atau premis (tanah tidak termasuk dalam pengecualian ini) sekali dalam seumur hidup anda. Sila gunakan dengan bijak. Anda dinasihatkan menggunakan sekali ini dalam pengecualian seumur hidup ke atas harga yang lebih tinggi daripada harta harga lebih rendah untuk memaksimumkan jumlah simpanan cukai anda.

Sekiranya anda membuat keputusan untuk menggunakannya, anda tidak boleh membayar RPGT atas keuntungan yang dikenakan sebanyak RM230,000.

Pengecualian 2: RM10,000 atau 10% daripada Keuntungan Bercukai

Jika anda memutuskan untuk tidak menggunakan sekali pengecualian CKHT/RPGT seumur hidup anda, maka, anda boleh menggunakan pengecualian CKHT/RPGT jika jumlahnya lebih tinggi dari RM10,000 atau 10% daripada keuntungan anda yang boleh dikenakan cukai.

Dalam kes anda di mana keuntungan boleh dicukai adalah RM230,000, pengecualian CKHT/RPGT anda adalah RM23,000 (10% daripada RM230,000) kerana lebih tinggi daripada RM10,000. Oleh itu, keuntungan bersih anda ialah RM207,000 (RM230,000 – RM23,000).

Keuntungan Bercagar Bersih = Keuntungan Bercukai – Lebih tinggi daripada RM10,000 atau 10% Keuntungan Bercukai

Pengecualian 3: Pemindahan Kepemilikan sebagai Hadiah

Ini terpakai kepada pemilik harta yang berniat untuk memindahkan pemilikan harta mereka sebagai hadiah kepada ahli keluarga mereka. Ia terhad kepada suami dan isteri, ibu bapa dan anak-anak, dan datuk/nenek dan cucu sahaja.

C. Kerugian yang Dibenarkan

Kerugian peruntukan berlaku apabila jualan akhir hasil hartanah lebih rendah daripada kos belian akhir penjual. Menurut Garis Panduan CKHT/RPGT, penjual dibenarkan memotong kerugian yang dibenarkan jika dia melupuskan harta tanahnya dalam tempoh 5 tahun selepas dia membeli harta itu daripada keuntungan bersihnya yang boleh dicajkan.

Sebagai contoh, jika anda telah menjual harta lain pada kerugian sebanyak RM20,000, katakan dua tahun lalu, anda boleh mengimbangi kerugian sebanyak RM20,000 daripada keuntungan bersih anda yang dikenakan sebanyak RM207,000. Oleh itu, keuntungan maksimum yang boleh dicajkan adalah RM187,000 (RM207,000 – RM20,000).

Keuntungan Bercukai Akhir = Keuntungan Bersih Bersih – Kerugian Yang Benarkan (Jika ada)

D. Bagaimana untuk memfailkan bayaran CKHT/RPGT

 1. Isikan Borang Pelupusan Hartanah (CKHT1A). Melampirkan Perjanjian Jual Beli dan dokumen lain yang menyokong potongan yang dirancang oleh CKHT/RPGT.
 2. Mereka yang memohon pengecualian cukai juga harus mengisi Pemberitahuan di bawah Seksyen 27 RPGTA 1976 (CKHT3).
 3. Memastikan pembeli mengisi borang Perolehan Harta Tanah (CKHT4), yang harus disertakan dengan salinan Perjanjian Jual Beli.
 4. Mengemukakan borang dan dokumen sokongan lain ke LHDN terdekat cawangan dalam masa 60 hari.

Rumah baharu tidak terjual terus meningkat

cukai pendapatan1

Sebanyak 29,277 unit rumah (residential property overhang) tidak terjual dalam tempoh enam bulan pertama 2018. Nilai keseluruhan mencatatkan RM17.24 bilion. ‘Property overhang’ bermaksud ‘completed units that remain unsold after nine months or more’.

Data yang diterbitkan oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta semalam menunjukkan angka tersebut adalah paling tinggi jika dibandingkan dari tahun 2015 hingga 2017.

Pada tahun 2015, jumlah rumah yang tidak terjual ialah 10,163 unit. Jumlah tersebut terus meningkat kepada 14,792 unit pada tahun 2016 dan 24,738 unit pada tahun 2017. Tiga negeri mencatatkan jumlah tertinggi iaitu Johor (5,988 unit), Selangor (4,694 unit) dan Pulau Pinang (3,958 unit). Sekiranya dikategorikan mengikut harga, sebanyak 17,883 (61%) unit rumah yang tidak terjual dalam lingkungan harga dari RM50,000 hingga RM500,000.

Sepanjang enam bulan pertama 2018, sebanyak 149,899 (RM67.74 bilion) transaksi telah direkodkan, menurun 2.4% berbanding tempoh yang sama pada tahun 2017. Jumlah pinjaman/pembiayaan yang dipohon bagi pembelian rumah turun 3.1%, dan jumlah pinjaman/pembiayaan yang diluluskan juga turun 0.2%.

Menurut Pengarah Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIC) Badrul Hisham Awang, prestasi pasaran akan kembali pulih untuk enam bulan kedua 2018 kerana disokong oleh sentimen pengguna dan persekitaran yang lebih baik.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah memuktamadkan untuk menyatukan lima agensi berkaitan perumahan di bawah satu entiti yang dikenali sebagai Majlis Perumahan Mampu Milik Negara. Ia bertujuan untuk menyelaras dan mengkoordinasi projek-projek perumahan rakyat dengan lebih sistematik.

Lima agensi tersebut adalah Perbadanan PR1MA Malaysia (PR1MA), Uda Holdings Bhd, Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB), Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia (PPA1M) dan Projek Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT).

Cara Simpan Sayur dan Bahan Mentah dalam Peti Sejuk

Berikut adalah langkah demi langkah cara menyimpan sayur dan bahan mentah agar ia kekal segar dan boleh tahan lebih lama.

CARA MENYIMPAN SAYUR

 

1. Rendam Sayur

Pertama sekali, rendamkan sayuran selama 5-10 minit. Biarkan semua sayuran tenggelam.

Untuk sayuran seperti kangkung dan bayam biasanya akan diasingkan kerana berpasir. Biarkan akarnya, jangan dipotong. Apabila nak masak nanti barulah potong dan bersihkan sekali lagi.

cukaipendapatan5.jpg

 

2. Tambah Garam

Taburkan sedikit garam sambil mencuci seperti biasa. Fungsi garam ini adalah untuk mencuci bekas-bekas bahan kimia atau racun serangga yang masih terlekat pada sayuran.

Rendamkan sebentar dalam air garam selama 10 minit.

3. Toskan

Kemudian, toskan sayur dan biarkan selama lebih kurang 5 minit.

4. Simpan Dalam Bekas

Sediakan bekas kedap udara dan susunkan sayuran hijau ini ke dalamnya.

Kalau nak jimatkan ruang, boleh juga menggunakan plastik kedap udara atau ‘ziplock bag’.

cukaipendapatan3

 

 

CARA MENYIMPAN SOTONG, UDANG, DAN IKAN

 

1. Cara Menyimpan Sotong

Mula-mula, cuci sotong dengan air sehingga bersih. Boleh juga dipotong siap-siap.

Kemudian, letak gula sedikit, dalam 1 sudu, bergantung kepada jumlah sotong.

Fungsi gula ini pula untuk memastikan sotong kekal segar. Mudah-mudahan apabila nak dimasak nanti, isinya akan tetap lembut.

Gaulkan sebati dan bolehlah disimpan ke dalam petia ais bahagian ‘freezer’. 

Sebelum memasak, cucikan semula sotong. Ia tidak akan menjejaskan rasa masakan.

2. Cara Menyimpan Udang

Untuk menyimpan udang, caranya lebih kurang sama juga dengan sotong. Mula-mula, cuci bersih dan kemudian taburkan sedikit gula sebelum dimasukkan ke dalam peti ais.

Kalau nak siang dahulu kulit dan kepala pun boleh, tapi jangan terus dibuang kulit dan kepala udang tadi. Ia boleh digunakan lagi untuk membuat stok udang.

Sekiranya ada yang tak suka bubuh gula, boleh juga rendamkan udang dalam air dan disimpan dalam ‘freezer’.

Baiklah, ini kulit dan kepala udang yang telah disiang tadi.

Kita boleh membuat air rebusan udang atau stok udang. Memang sedap kalau dibuat mee rebus udang, char kuew teow, dan sebagainya.

Cuci kulit udang ini dengan air bersih. Kemudian, direbus kosong saja dalam periuk atau kuali.

Tunggu sampai mendidih atau nampak macam dah masak. Bolehlah tutup api.

Kemudian, tapiskan kulitnya. Ada juga yang menggunakan kulit udang ini untuk di‘blend’atau dikisar dengan sedikit air. Kemudian ditapis lagi untuk mendapatkan patinya. terpulanglah kepada anda suka yang macam mana ya.

Sejukkan sebentar dan bolehlah disimpan dalam peti sejuk seperti biasa. Memang menyedapkan masakan!

3. Cara Menyimpan Ikan

Ikan semua boleh disiang, buang perut, dan dipotong terlebih dahulu. Tapi, jangan dibasuh supaya kekal segar.

Masukkan ikan beserta darah-darah ikan ke dalam bekas. Jangan risau, ia tidak akan menjejaskan rasa ikan dan baunya tidak akan melekat pada bekas apabila disimpan dalam ‘freezer’.

TIP-TIP LAIN PENYIMPANAN BAHAN MENTAH

 

 • Ayam – Cuci bersih dan terus simpan ke dalam ‘freezer’. 
 • Daging – Pertama, kalau nak potong, ya anda boleh lakukan. Tapi, tak perlu cuci dan terus simpan dalam ‘freezer’. Kemudian, bila nak guna, basuh bersih.

Pengurangan Kadar Cukai Pendapatan 2018

federal-income-tax-rates.jpg

Di bawah undang-undang semasa, struktur cukai pendapatan untuk individu pemastautin adalah berdasarkan kadar cukai progresif antara 0% hingga 28% atas pendapatan bercukai. Individu bukan pemastautin dikenakan cukai pada kadar rata 28%.

Bagi meningkatkan pendapatan boleh guna pembayar cukai berpendapatan sederhana dan menangani kenaikan kos sara hidup, belanjawan 2018 akan mengurangkan kadar cukai pendapatan individu untuk individu pemastautin sebanyak 2% untuk tiga kumpulan pendapatan bercukai (dari RM20,001 hingga RM70,000), seperti berikut:

Band pendapatan bercukai Kadar cukai 2017 Kadar cukai 2018
(RM) (%) (%)
0–5,000 0 0
5,001–20,000 1 1
20,001–35,000 5 3
35,001–50,000 10 8
50,001–70,000 16 14
70,001–100,000 21 21
100,001–250,000 24 24
250,001–400,000 24.5 24.5
400,001–600,000 25 25
600,001–1 juta 26 26
Atas 1 juta 28 28

Penjimatan cukai pendapatan yang diunjurkan untuk individu yang terhasil daripada pengurangan kadar cukai adalah antara RM300 dan RM1,000.

Pengurangan ini akan berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2018.

Tiada Lagi Caj 50 Sen Untuk Pemindahan Wang Segera Antara Bank

maybank_publicbank_cimb-featured-image

Para pengguna tempatan yang melakukan pemindahan wang segera antara bank (Instant Transfer) tidak lagi akan dikenakan caj sebanyak 50 sen. Hal ini selari dengan pengumuman Bank Negara pada tahun lepas.
Pemindahan percuma untuk transaksi segera ini hanya tertakluk kepada pemindahan dana dibawah RM5,000 secara atas-talian.
Pihak Bank Negara Malaysia hadir dengan langkah ini dalam lebih mengalakkan pengguna membuat pembayaran elektronik. Disamping itu, ia juga akan mengalakkan lagi arena kewangan digital, e-dagang, dan nirtunai yang semakin berkembang akhir-akhir ini.
Beberapa bank telah pun mula mengimplementasi perkara ini sejak beberapa bulan yang lepas, dan bermula 1 Julai 2018, perkara ini turut diimplementasi oleh semua bank seluruh negara untuk transaksi atas-talian.

Tip Membeli Rumah Kediaman

cukaipendapatan4.jpg

Bagaimana nak membeli rumah kediaman di zaman gawat? Berikut adalah tipnya:

1. Beli rumah subsale, yakni rumah “2nd hand ” dan bukan rumah under construction. Lepas selesai urusan jual-beli boleh terus tinggal.

2. Beli di bawah nilai pasaran. Sekarang banyak pemilik rumah yang nak jual rumah di bawah harga pasaran rentetan kegawatan ekonomi. Masa beli sudah untung, dapat harga diskaun.

3. Rumah di dalam pembinaan? Lebih baik jangan. Dibimbangi ia terbengkalai.

4. Maksimakan pembiayaan bank dan tempoh pembiayaan, supaya dapat minimakan pembayaran bulanan. Aliran tunai bulanan stabil.

5. Pilih bank yang berikan harga tinggi supaya dapat maksimakan pembiayaan sekaligus dapat meminimakan wang keluar. Apabila beli rumah yang di bawah nilai pasaran, banyak kos dapat dikurangkan.

6. Beli rumah yang ansuran kurang dari sewa bulanan. Kalau ansuran lebih tinggi daripada sewa, lebih baik sewa.

7. Menyewa atau membeli rumah yg mahal sedikit tapi dekat dengan tempat kerja atau pengangkutan awam, memang lebih baik daripada membeli rumah yang murah tapi jauh dari tempat kerja kerana kos ulang-alik dari rumah ke tempat kerja mungkin boleh menampung kos menyewa atau membeli rumah yang dekat dengan tempat kerja. Kos termasuk masa, selain kos petrol, tol, penyelenggaraan dan lain-lain.

Salah Faham Urus Duit Yang Mesti Diperbetulkan

cukaipendapatan.jpg

Jom kita lihat satu per satu salah faham urus duit yang sering berlaku:

1 – “Gaji tinggi, hidup selesa”

Itulah yang ditanam dalam minda masyarakat kita, sejak daripada kecil lagi.

Kononnya jika dapat jumlah pendapatan yang tinggi, mesti dapat hidup dengan selesa.

Dapat beli apa sahaja, penuhi apa sahaja yang diingini.

Hakikatnya tidak begitu.

Jumlah gaji atau pendapatan yang tinggi tidak menjamin seseorang itu bebas daripada sebarang masalah kewangan.

Mesti anda semua pernah dengar dengan pepatah “Semakin besar periuk, semakin besar keraknya”, bukan?

Dari konteks pengurusan kewangan peribadi, pepatah ini memberi gambaran tabiat kebanyakan orang yang suka menambah perbelanjaan apabila pendapatan bertambah.

Pantang gaji naik sedikit, terus mengidamkan kereta yang lebih mahal.

Dapat bonus, dihabiskan kepada shopping membeli pakaian-pakaian mahal dan barang-barang bukan keperluan.

Akibatnya, walau gaji bertambah besar, namun kehidupan masih tetap sama dibelenggu masalah kewangan.

Sebenarnya, apa yang penting bukanlah gaji yang tinggi, tetapi, ilmu pengurusan kewangan yang betul dan sikap sendiri terhadap wang yang dimiliki.

Apabila gaji bertambah, usahlah berasa terlalu teruja dan gelap mata.

Sepatutnya, sebahagian daripada gaji yang bertambah itu hendaklah ditambah kepada tabung simpanan, bukannya semua dihabiskan kepada perbelanjaan.

Setiap kali berbelanja, kena selalu bezakan antara keperluan dan kehendak.

Sentiasa buat perancangan dan bajet, dan patuh kepada bajet tersebut.

Berbelanja ikut kemampuan sendiri, dan sentiasa tanamkan rasa cukup dan syukur dengan rezeki yang diperoleh.

InsyaAllah, dengan sentiasa amalkan perkara-perkara ini, walau sebesar atau sekecil mana pun gaji yang diperoleh, kita akan sentiasa mendapat hidup yang selesa, tenang dan bebas daripada belenggu masalah kewangan.

2 – “Simpan duit apabila ada duit lebih sahaja”

“Dapat gaji, bolehlah beli itu-ini. Makan di sana-sini. Puaskan dulu kehendak diri. Kalau ada duit lebih, barulah simpan.”

“Penat-penat kerja, dapat gaji, mestilah nak belanja untuk kepuasan diri-sendiri dulu. Buat apa nak simpan duit.”

Masih ramai sebenarnya yang berpegang dengan kata-kata di atas.

Namun akibatnya, mereka masih gagal menyimpan.

Sudah tentulah, sebab nak harapkan ada duit lebih terlebih dahulu baru nak menyimpan, memang susah.

Duit, kalau dah mula dibelanjakan, memang susah nak berhenti.

Memang susah nak biarkan ada baki untuk disimpan.

Jadi, cara nak atasi masalah ini, kenalah tukar mindset.

Simpan dulu sebelum berbelanja.

Apabila dapat gaji, simpan dulu sebahagiannya, lupakan, dan yang selebihnya barulah dibelanjakan.

Prinsip penting dalam menyimpan; sanggup berkorban kesenangan hari ini untuk kesenangan hari esok.

Contohnya, yang bergaji RM 3,000 sebulan, disarankan untuk simpan terlebih dahulu dalam jumlah minimum RM 300.

Bayangkan, dengan RM 300, macam-macam perkara juga boleh dibeli untuk memenuhi kehendak yang membuak-buak.

Tetapi, demi membina tabung simpanan dan mengejar matlamat kewangan yang diingini, sanggup dikorbankan keseronokan membelanjakan duit tersebut demi disimpan ke dalam tabungan.

Jika konsisten, hasil tabungan nanti akan memberikan kesenangan pada masa hadapan.

3 – “Gaji sikit, susah nak menyimpan”

Ramai juga yang memberikan alasan pendapatan yang kecil menjadi penghalang untuk menyimpan secara konsisten.

Ya, tidak dinafikan, dengan tekanan kos sara hidup yang tinggi sekarang, memang agak sukar bagi mereka yang berpendapatan kecil untuk menyimpan.

Tetapi, kalau boleh, janganlah sentiasa jadikan perkara ini sebagai alasan untuk tidak menyimpan.

Mulakan menyimpan dengan jumlah yang kecil dahulu, pastikan konsisten setiap bulan.

Ini penting untuk memupuk tabiat menabung terlebih dahulu.

Nanti apabila pendapatan semakin bertambah, akan lebih mudah dan seronok untuk menyimpan kerana telah terdidik pada ‘waktu susah’ dulu.

Pada masa sama, disarankan juga setiap kali mendapat duit tambahan seperti bonus, hadiah atau pun bantuan, lebih baik duit tersebut disimpan jika tiada apa-apa keperluan mendesak pada waktu tersebut.

Ingatlah pepatah lama, “Sikit-sikit, lama-lama menjadi bukit”

4 – “Jimat-cermat pada waktu gawat sahaja”

“Waktu senang, bolehlah berbelanja lebih. Waktu susah, pandai-pandailah berjimat-cermat”

Mesti anda pun pernah dengar orang luahkan kata-kata di atas, bukan?

Masa banyak duit, bukan main seronok lagi berbelanja.

Apabila duit dah tinggal sedikit, barulah mula nak berjimat-cermat.

Hakikatnya, bukan begini yang sepatutnya diamalkan.

Perbelanjaan hendaklah dikawal bukan sahaja pada setiap masa, tak kira pada waktu senang, dan lebih-lebih lagi pada waktu susah.

Utamakan perbelanjaan-perbelanjaan keperluan berbanding kehendak, sentiasa ikut bajet yang dibuat dan kemampuan kewangan sendiri.

Kunci utamanya adalah bersederhana; jangan terlalu boros, dan jangan pula terlalu kedekut sehingga menyusahkan diri.

Ambillah iktibar daripada pengajaran surah Yusuf.

Dalam surah ini, diajarkan supaya berjimat-cermat dan banyakkan menyimpan pada waktu senang, supaya nanti apabila tiba waktu gawat, hasil simpanan tersebut dapat digunakan untuk menempuh waktu sukar tersebut.

Begitulah yang sepatutnya kita amalkan dalam pengurusan kewangan peribadi sendiri.

5 – “Duit banyak-banyak, bukan boleh bawa masuk kubur”

Kata-kata di atas sering dilemparkan sebagai sindiran kepada golongan yang pandai urus duit.

Kononnya, sia-sia sahaja menguruskan duit dengan baik, simpan duit banyak-banyak, sebab tak boleh di bawa mati pun.

Ya, memang betul, duit yang banyak memang tidak boleh di bawa masuk kubur.

Tetapi, dengan duit yang banyaklah, dapat membantu untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di alam sana.

Bagaimana?

Bukankah dengan duit yang banyak, akan membantu kita untuk menunaikan zakat, sedekah dan wakaf dengan lebih mudah?

Apabila kita bijak menguruskan kewangan, sudah tentu kita tidak akan meminggirkan amalan mengeluarkan zakat.

Sebahagian duit juga boleh disedekahkan secara konsisten kepada mereka yang memerlukan.

Apabila meninggal dunia, bukan sahaja boleh diwasiatkan harta kepada waris, malah boleh diwakafkan juga.

Zakat, sedekah, wakaf; insyaAllah semua ini jika dilakukan dengan ikhlas, akan menjadi ‘pelaburan’ yang berterusan memberikan hasil.

Semua ini boleh dicapai dengan pengurusan kewangan yang baik.

Sebab Permohonan Pinjaman Kenderaan Ditolak

car-refinancing

Berikut adalah sebahagian dari alasan dan sebab kenapa pinjaman kenderaan anda ditolak:

 

Umur

 

Kebanyakan bank, menetapkan umur pemohon sekitar 23 tahun ke atas berdasarkan tarikh lahir. Hanya beberapa bank sahaja yang masih membenarkan umur 22 tahun ke atas. Dan saya dapat tahu, hanya Bank Islam sahaja boleh memohon jika umur pemohon tersebut 19 tahun ke atas dengan syarat ianya dilakukan menerusi skim graduan.

Umur terlalu berusia 55 tahun ke atas juga menjadi penyebab pinjaman ditolak.

 

Rekod Hutang Lampau

 

Untuk kes sebegini, selalunya pemohon tidak mempunyai sejarah hutang seperti kad kredit, pinjaman peribadi, pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan dan pinjaman-pinjaman lain yang melibatkan bank. Selalunya mereka yang berumur 28 tahun ke atas dan masih tidak mempunyai rekod lampau berkaitan hutang atau kredit akan ditolak.
Untuk mereka yang di bawah 28 tahun masih boleh dipertimbangkan oleh bank dengan merujuk beberapa faktor.

 

Gaji Minima

 

Ini adalah alasan yang paling kerap terjadi kepada pelanggan. Ramai pemohon gagal pada bahagian ini. Apabila jumlah gaji minima tidak begitu ‘ada’ untuk dilihat sebagai satu kemampuan membayar balik pinjaman, maka pasti bank tidak akan ambil risiko untuk luluskan pinjaman kenderaan anda.

Ada had minima ditetapkan bagi setiap bank. Dan setiap bank pula menetapkan had minima yang berlainan untuk gaji minima ini.

Contohnya:

 • Maybank – RM 2,500 ke atas
 • AmBank – RM 3,000 ke atas
 • Public Bank – RM 2,500 ke atas
 • BSN – RM 2,000 ke atas

Anda boleh rujuk pada laman web setiap bank untuk lihat had gaji minima ini untuk kelulusan pinjaman kenderaan kerana ia sering berubah dari semasa ke semasa.

 

Status Jawatan

 

Tahukah anda, jika status jawatan anda adalah secara kontrak atau sambilan, maka ia merupakan status jawatan yang paling kiritikal bagi pihak bank. Malah, ia menjadi satu keputusan yang sukar untuk sesebuah bank memberikan pinjaman kenderaan.

Selalunya, bank hanya memandang kepada pemohon yang bersatus jawatan tetap sahaja. Akan tetapi, status kontrak kerajaan boleh dipertimbangkan mengikut faktor tertentu.

 

Faktor Halangan

 

Zaman sekarang memang banyak faktor-faktor halangan yang menyebabkan pinjaman bank untuk pembelian kenderaan ditolak. Tak seperti 10 tahun dahulu.

Mereka yang mempunyai faktor halangan seperti senaraihitam, CCRIS, SAA (Special Attention Account), AKPK dan penstrukturan semula pinjaman adalah mereka yang dihalang untuk membuat sebarang pinjaman di bank.

Faktor halangan ini bermakna nama anda dah rosak – hatta bukan disebabkan oleh diri anda; contohnya kerana menjadi penjamin kepada pinjaman orang lain.

 

Usia Perniagaan

 

Jika anda memohon pinjaman kenderaan menggunakan nama perniagaan, faktor usia bisnes anda adalah antara faktor penting. Bagi mereka yang berniaga, perniagaan mestilah lebih dari dua tahun, dibuktikan dengan tarikh pendaftarn perniagaan.