Adakah Milikan Tunggal Tidak Perlu Membayar Cukai Pendapatan Berbanding Syarikat Sendirian Berhad?

cukaipendapatan6

Kita sering diberitahu jika mendaftar perniagaan milikan tunggal akan dikenakan cukai pendapatan maksimum 28% berbanding syarikat sendirian berhad pada kadar 24%. Adakah kenyataan ini benar? Sebelum memulakan perniagaan, anda perlu tahu struktur/model perniagaan mana yang akan membantu tujuan anda. Anda boleh sama ada dengan pemilik tunggal atau syarikat terhad persendirian (juga dikenali sebagai Sdn. Bhd.).

Apa itu Milikan Tunggal?

Milikan Tunggal adalah perniagaan yang ditubuhkan oleh satu individu yang sesuai untuk perniagaan kecil.

Kebaikan

 1. Mudah digunakan

Milikan Tunggal adalah sangat mudah dan pantas untuk ditubuhkan. Kurang kerja kertas dan formaliti.

 1. Kos rendah

Kos pendaftaran dan pematuhan bagi Milikan Tunggal agak rendah berbanding dengan Syarikat Sendirian Berhad.

 1. Percukaian

Pendapatan bersih yang diperoleh daripada perniagaan tersebut dianggap sebagai pendapatan peribadi anda dan ia akan tertakluk kepada kadar cukai pendapatan peribadi anda dari 0% sehingga 28%. Tidak seperti syarikat swasta yang dikenakan cukai pada kadar cukai korporat yang dikenakan dengan kadar 17% dan 24%. Oleh itu, jika kadar cukai pendapatan peribadi anda lebih tinggi daripada kadar cukai korporat yang berkenaan, anda mungkin ingin mempertimbangkan Syarikat Sendirian Berhad.

Keburukan

 1. Tiada entiti undang-undang yang berasingan

Usahawan itu bertanggungjawab secara peribadi untuk semua urusan perniagaan dan tidak akan ada penggantian untuk perniagaan.

 1. Aset peribadi anda berisiko

Pengusaha sendiri menanggung semua risiko. Sebagai contoh, anda perlu mengambil pinjaman bank dengan nama anda dan bayar hutang anda sendiri. Liabiliti perniagaan milikan tunggal adalah liabiliti anda. Jika perniagaan anda tidak baik dan anda mungkin akan membayar hutang dengan aset peribadi anda.

 1. Satu orang entiti

Usahawan biasanya menguruskan semua perniagaan sahaja. Sekiranya anda memutuskan untuk membawa pasangan, maka anda perlu memindahkan perniagaan anda ke jenis perniagaan lain yang akan dimiliki oleh anda dan pasangan anda.

Apa itu Syarikat Sendirian Berhad?

Adalah sejenis entiti perniagaan persendirian, di mana liabiliti pemiliknya terhad kepada saham mereka. Ini adalah pilihan yang paling lazim bagi pemula atau usahawan di Malaysia. Ia mesti mempunyai sekurang-kurangnya 1 pengarah pemastautin dan sekurang-kurangnya 1 pemegang saham (maksimum 50 pemegang saham). Ia menyediakan entiti undang-undang yang dipisahkan daripada para pemegang sahamnya. Ini bermakna hutang, risiko, dan tanggungjawab dibuat dalam nama syarikat, bukan peribadi.

Kebaikan

 1. Liabiliti terhad

Salah satu kelebihan terbesar menggunakan Syarikat Terbatas Swasta ialah liabiliti pemegang saham syarikat adalah terhad kepada jumlah yang telah mereka bayar atau bersetuju untuk menyumbang. Sebagai contoh, sekiranya pemegang saham melabur RM100,000 dalam sebuah syarikat sebagai ganti kepada pegangan saham 10% dan syarikat itu kemudiannya menjadi tidak solven, senario kes terburuk adalah bahawa pemegang saham tidak akan memperoleh pulangan pelaburannya. Sebagai pemegang saham atau pengarah, anda tidak bertanggungjawab secara sah untuk liabiliti syarikat melainkan anda telah memberikan jaminan peribadi.

 1. Entiti berasingan

Syarikat mempunyai identiti undang-undangnya sendiri. Ia adalah ‘abadi’ dan boleh diwarisi dan diserahkan kepada pemilik lain atau dijual.

Keburukan

 1. Kos yang lebih tinggi

Syarikat Sendirian Berhad mempunyai lebih tanggungjawab pematuhan berbanding dengan Milikan Tunggal. Anda perlu melantik Setiausaha Syarikat dan memfailkan penyata tahunan dan penyata kewangan kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

 1. Kadar cukai yang lebih tinggi

Kadar cukai korporat standard adalah 24%. Bagi perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dengan modal berbayar tidak lebih RM2.5 juta, pendapatan RM500,000 yang pertama akan dikenakan cukai sebanyak 17% dan seterusnya akan dikenakan cukai sebanyak 24%.

Inilah ringkasan ciri-ciri Syarikat Sendirian Berhad dan Milikan Tunggal:

Ciri   Syarikat Sendirian Berhad   Milikan Tunggal
         
Dimiliki oleh   Sekurang-kurangnya 1 Pengarah,

1-50 Pemegang saham

  1 orang
         
Entiti undang-undang   Ya   Tidak
         
Liabiliti   Terhad   Tidak Terhad
         
Cukai   Cukai korporat untuk PKS (17% untuk pertama RM500,000 dan seterusnya pada 24%)   Cukai peribadi (0% hingga 28%)
         
Keperluan pematuhan   Juruaudit,

Setiausaha Syarikat,

Pemfailan tahunan ke SSM

  Beritahu SSM setiap tahun

Oleh itu, dalam keadaan tertentu kadar cukai pendapatan Milikan Tunggal adalah lebih rendah berbanding Syarikat Sendirian Berhad.

Banyak Manfaat dalam PRS

cukai pendapatan9

Ramai yang ingin menyimpan lebih banyak dalam Skim Persaraan Swasta (PRS). Untuk tujuan ini, saya ingin menyerlahkan manfaat menyimpan di PRS di sini.

Yuran Rendah

Simpanan untuk persaraan adalah berpatutan kerana sumbangan awal RM100 adalah untuk anda. Bayaran jualan dan yuran pengurusan dana PRS juga lebih rendah berbanding unit amanah secara purata.

Selain itu, jika anda menggunakan Pendaftaran PRS Online, caj jualan 0% ditawarkan oleh Penyedia PRS untuk pencarum 30 tahun ke bawah.

Pertumbuhan Jangka Panjang

Yang penting ialah mula menyimpan sekarang. Apabila pendapatan anda bertambah, anda boleh tingkatkan caruman anda dengan sewajarnya kepada 10% seperti yang disyorkan dari gaji bulanan anda.

Mengasingkan jumlah pendapatan bulanan tetap anda, membolehkan pasaran meningkat dan tidak terlalu tertumpu kepada prestasi dana jangka pendek. Strategi ini menjadikan lebih banyak unit apabila harga rendah dan anda boleh mendapat manfaat daripada pulangan positif dalam jangka panjang (lihat jadual di bawah).

Prestasi terbaik dana PRS dalam kategori berikut:

 

*Pulangan tahunan (%)

Konservatif

4.13

Moderat

6.01

Pertumbuhan

6.20

Dana Bukan-teras

11.70

Dana Bukan-teras Islam

6.11

Sumber: Morningstar (16 Julai 2019)

*Pulangan dikira dari tarikh permulaan dana hingga 30 Jun 2019

Banyak Pilihan dan Fleksibiliti

Dengan lapan pembekal PRS yang menawarkan 55 dana Islam dan konvensional, tidak ada kekurangan dana PRS untuk dipilih. Sekiranya anda tidak tahu membuat keputusan, ciri unik PRS membolehkan anda pergi ke pilihan lalai berdasarkan umur, yang menyelaraskan peruntukan aset yang sesuai untuk kumpulan umur anda.

Sama ada anda pilih sendiri atau memilih pilihan lalai, anda sentiasa mempunyai kelonggaran untuk menukar dana PRS dalam Pembekal PRS yang sama atau memindahkan wang anda kepada Pembekal PRS yang lain.

Pelepasan Cukai

Sumbangan yang anda buat ke akaun PRS anda layak mendapat pelepasan cukai peribadi sehingga RM3,000 setahun. Penjimatan cukai anda mungkin besar bergantung kepada kurangan cukai anda, memberikan anda lebih banyak alasan untuk meningkatkan simpanan persaraan anda.

Pentadbir Pencen Swasta (PPA) Sebagai Pentadbir Pusat

Di samping menyediakan pengurusan akaun sehenti, PPA juga telah membangunkan perkhidmatan PRS Online supaya anda boleh memantau simpanan persaraan anda dan menambah dana PRS anda bila-bila masa, di mana sahaja. Selain itu, anda boleh membuat pencalonan melalui PPA dan menamakan enam penerima.

Selepas bekerja keras selama 3-4 dekad, persaraan anda seharusnya menjadi ganjaran anda. Nikmati segala yang anda kerjakan. Simpan di PRS.

Apa yang boleh dikenakan cukai di Malaysia?

cukaipendapatan5

Pada amnya, pendapatan yang dikenakan cukai di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967) adalah pendapatan yang diperoleh dari Malaysia seperti pendapatan perniagaan atau pekerjaan. Oleh itu, pendapatan yang diterima daripada pekerjaan yang dijalankan di Singapura tidak dikenakan cukai di Malaysia. Ini kerana pendapatan itu tidak diperolehi daripada menjalankan pekerjaan di Malaysia.

Bagi individu yang menetap di Malaysia selama tempoh melebihi 183 hari, individu tersebut dianggap sebagai pemastautin untuk tujuan cukai di Malaysia di bawah ACP 1967. Walau bagaimanapun, jika individu tersebut tidak menerima apa-apa pendapatan yang berasal dari Malaysia dan hanya menerima pendapatan penggajian yang berasal dari Singapura, maka individu itu tidak lagi bertanggungjawab untuk cukai di Malaysia. Status pemastautin individu di Malaysia tidak akan secara automatik menghasilkan pendapatan yang diterima oleh individu untuk dikenakan undang-undang cukai Malaysia.

Tambahan lagi, sebarang pendapatan yang dihantar ke Malaysia dari luar negara juga dikecualikan di bawah Perenggan 28, Jadual 6 ACP 1967. ”

Dalam artikel ini, saya akan membantu menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip cukai yang menggariskan pelepasan di atas supaya pembaca lebih mengetahui tentang apa yang boleh dikenakan cukai dan apa yang tidak boleh dikenakan cukai di Malaysia.

Skop caj

Skop cukai pendapatan Malaysia, iaitu parameter cukai bersih Malaysia, dinyatakan seperti berikut:

“… cukai yang dikenali sebagai cukai pendapatan akan dikenakan bagi setiap tahun taksiran atas pendapatan mana-mana orang yang terakru atau diperoleh dari Malaysia atau diterima di Malaysia dari luar Malaysia.”

Pendapatan yang diperoleh dari Malaysia

Terdapat dua terma utama di sini – “pendapatan” dan “diperolehi dari Malaysia”.

pendapatan

Untuk tertakluk kepada cukai pendapatan di Malaysia, amaun yang diterima atau belum terima mestilah pendapatan (iaitu hasil, bukan keuntungan modal). Beberapa contoh pendapatan pendapatan yang biasa adalah saraan atau bayaran untuk perkhidmatan yang diberikan, jumlah yang diterima untuk jualan barangan dan perkhidmatan, jumlah yang diterima untuk penggunaan wang atau hutang dan jumlah yang diterima untuk penggunaan kemudahan dan premis.

Kelas pendapatan adalah:

Pendapatan perniagaan;

Pendapatan pekerjaan;

Dividen, faedah atau diskaun;

Sewa, royalti atau premium;

Pencen, anuiti atau bayaran berkala yang lain;

Keuntungan atau keuntungan lain.

diperolehi dari Malaysia

“diperolehi” bermaksud terakru dari, timbul dari atau muncul dari.

“Malaysia” ditakrifkan untuk memasukkan:

Wilayah-wilayah Persekutuan Malaysia;

Perairan wilayah Malaysia (ditakrifkan sebagai 12 batu nautika dari garis pantai), dasar laut, sub-tanah perairan wilayah dan ruang udara di atas perairan wilayah; dan

Zon Ekonomi Eksklusif (EEZ), di mana Malaysia mempunyai hak atau bidang kuasa berdaulat untuk tujuan meneroka dan mengeksploitasi sumber semula jadi, sama ada hidup atau tidak hidup.

Baca bersama, sebarang pendapatan yang diperoleh dari Malaysia, seperti yang ditakrifkan, tertakluk kepada cukai pendapatan di Malaysia.

Contoh 1

Fakta

Orang yang bekerja untuk kerja-kerja pelantar minyak di Laut China Selatan, di luar pantai Malaysia Timur, diterbangkan ke pelantar minyak dari Hong Kong untuk bekerja selama dua minggu dan terbang kembali ke Hong Kong untuk berehat selama dua minggu. Mereka dibayar di Hong Kong kerana keluarga mereka tinggal di sana. Telah ditentukan bahawa rig minyak terletak di dalam EEZ.

Penyelesaian cukai

Kerana pelantar minyak terletak di dalam EEZ, orang-orang menjalankan pekerjaan mereka di Malaysia. Oleh itu, mereka memperoleh pendapatan pekerjaan dari Malaysia dan tertakluk kepada cukai di Malaysia. Hakikat bahawa mereka dibayar di Hong Kong adalah tidak relevan.

Perhatikan bahawa skop caj merujuk kepada pendapatan “mana-mana orang”, tanpa menyatakan kediaman cukai orang itu. Oleh itu, mana-mana orang, tanpa mengira kediaman cukai, yang mempunyai pendapatan yang berasal dari Malaysia boleh dikenakan cukai di Malaysia atas pendapatan tersebut. Sebaliknya dinyatakan, sebarang pendapatan yang tidak berasal dari Malaysia tidak dikenakan cukai di Malaysia. Ini menjelaskan bahagian dalam penyataan LHDN di atas yang mengatakan:

“Oleh itu, pendapatan yang diterima daripada pekerjaan yang dijalankan di Singapura tidak dikenakan cukai di Malaysia. Ini kerana pendapatan itu tidak diperolehi daripada menjalankan pekerjaan di Malaysia. ”

Pendapatan yang diterima di Malaysia dari luar Malaysia

Sekiranya pendapatan (bukan keuntungan modal) yang diperoleh dari luar Malaysia dihantar ke Malaysia, iaitu, dihantar balik atau diterima di Malaysia, ia tertakluk kepada cukai di Malaysia, tetapi Malaysia memperkenalkan undang-undang (Jadual 6, Perenggan 28) mengecualikan pendapatan tersebut. Rasional untuk pengecualian ini adalah untuk menggalakkan penghasilan pendapatan asing. Ini menerangkan ayat terakhir pernyataan itu:

“Selain itu, sebarang pendapatan yang dihantar ke Malaysia dari luar negara juga dikecualikan di bawah Perenggan 28, Jadual 6 ACP 1967.”

Status Kediaman

Selagi pendapatan berasal dari Malaysia, ia tertakluk kepada cukai di Malaysia. Status kediaman orang itu mempengaruhi “bagaimana” dia dikenakan cukai. Jadual di atas menunjukkan secara amnya bagaimana seorang pemastautin dikenakan cukai, berbanding dengan bukan pemastautin.

Peraturan cukai ini digambarkan dalam senario berikut, yang biasanya ditemui.

Contoh 2

Fakta

Encik Ahmad tinggal di Johor, bergerak setiap hari untuk bekerja di Singapura dan menerima bayaran dari majikannya di Singapura. Gaji bulanan dikreditkan ke akaun banknya di Singapura.

Ahmad memiliki sebuah flat di Singapura, yang dia sewakan kepada pelajar Malaysia, yang ibu bapa pelajar tersebut membayar sewa dalam ringgit (tunai) kepada Ahmad di Malaysia.

Dua tahun yang lalu, Ahmad membawa pendapatan Singapuranya ke Malaysia untuk membeli sebuah kebun di Melaka. Dia memperoleh pendapatan dari penjualan buah-buahan dengan mengantarkan hasilnya kepada seorang pedagang buah Singapura, yang membayarnya melalui dolar Singapura dimasukkan ke dalam banknya di Singapura.

Penyelesaian cukai

Kerja-kerja Ahmad bekerja di Singapura kerana dia secara fizikal menjalankan tugas pekerjaannya di Singapura. Oleh itu, dia memperoleh pendapatan penggajian dari Singapura, yang tidak berasal dari Malaysia, tidak tertakluk kepada cukai pendapatan di Malaysia.

Apabila Ahmad membawa pendapatan Singapuranya ke Malaysia untuk memperoleh kebun, pendapatan yang diperoleh dari luar negeri yang diterima di Malaysia adalah khusus dikecualikan cukai di bawah Perenggan 28 Jadual 6 Akta Cukai Pendapatan.

Sewa dari flat Singapura berasal dari Singapura kerana hartanahnya terletak di sana. Sumber pendapatan sewa di Singapura. Ahmad yang menerima pendapatan sewa (ringgit) di Malaysia tidak mengubah hakikat bahawa ia merupakan pendapatan yang diperolehi dari luar negara, yang, walaupun diterima di Malaysia, secara khusus dikecualikan cukai.

Hasil bersih dari penjualan buah-buahan pada konsainan kepada pedagang buah-buahan Singapura, berasal dari Malaysia kerana buah-buahan dihasilkan di kebun di Malaysia. Ini tertakluk kepada cukai di Malaysia sebagai pendapatan perniagaan. Hakikat bahawa ia dibayar dalam mata wang asing dan di negara asing tidak mengubah sifatnya yang berasal dari Malaysia. Hasilnya mesti dibawa ke cukai di Malaysia.

Dia harus melaporkan pendapatan bersih dari penjualan buah-buahan dalam pulangan cukai tahunannya di Malaysia.

Ahmad pergi ke Singapura setiap hari, jadi dia menghabiskan sebahagian daripada setiap hari di Malaysia juga. Ini memenuhi syarat untuk kediaman cukai di Malaysia kerana dia akan mempunyai lebih daripada 182 hari dalam satu tahun kehadiran fizikal di Malaysia.

Oleh kerana dia adalah pemastautin cukai, dia akan layak untuk pelepasan peribadi dan akan dikenakan cukai pada kadar skala.

Oleh kerana tiada pendapatannya dikenakan cukai dua kali, persoalan pelepasan cukai berganda tidak timbul.

Bagaimana Membayar Cukai Pendapatan

cukaipendapatan

Jika anda telah memfailkan cukai pendapatan anda dan terdapat defisit yang perlu dibayar, Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) menawarkan pelbagai kaedah untuk anda membayar cukai.

Bagi kebanyakan kita, potongan cukai bulanan (MTD) yang ditetapkan oleh majikan kita telah pun melepasi pembayaran cukai pendapatan kita untuk tahun ini, dan memfailkan cukai bermaksud kita mendapatkan bayaran balik cukai pendapatan dari kerajaan.

Tetapi, bagi mereka yang mempunyai pendapatan menengah atau menjalankan perniagaan mereka sendiri, itu tidak selalu berlaku. Sekiranya anda telah memfailkan cukai pendapatan anda dan terdapat defisit yang perlu dibayar, Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) menawarkan pelbagai kaedah untuk membayar cukai anda – memastikan tidak ada alasan untuk tidak membayar cukai pendapatan anda pada masanya.

Berikut adalah cara pembayaran cukai pendapatan anda:

Menerusi-kaunter LHDN

Pilihan ini hanya tersedia untuk perniagaan berdaftar dan tidak digunakan untuk individu.

Terdapat tiga kaunter pembayaran LHDN di Malaysia: Kaunter Bayaran Jalan Tunku Abdul Halim untuk Semenanjung Malaysia, Kaunter Pembayaran Kuching untuk Kaunter Pembayaran Sarawak & Kota Kinabalu untuk Sabah. Setiap pembayaran perlu dilampirkan dengan slip pembayaran CP 207 yang telah dihantar kepada syarikat.

Menerusi-kaunter di Bank dan Pos Malaysia

Individu dan perniagaan boleh membayar cukai pendapatan mereka di kaunter bank-bank terpilih dan outlet Pos Malaysia. Senarai bank adalah:

CIMB Bank
Public Bank
Maybank
Affin Bank
Bank Rakyat
RHB Bank
Bank Simpanan Nasional

Ambil perhatian bahawa hanya bayaran tunai diterima di cawangan Pos Malaysia. Bagi pembayar cukai individu, pastikan maklumat berikut dimasukkan dalam slip pembayaran:

 • Kod Pembayaran
 • Nama Pembayar Cukai / Majikan
 • Nombor Cukai Pendapatan / Nombor Majikan
 • Nombor IC
 • Tahun taksiran
 • Jumlah pembayaran

Bagi perniagaan, gunakan slip pembayaran CP 207 sebagai panduan untuk mengisi Slip Bank LHDNM yang disediakan di bank untuk membuat pembayaran. Salinan pelanggan bank dalam slip mesti disimpan sebagai bukti pembayaran.

Atas talian

Setakat ini, pembayaran dalam talian adalah cara paling mudah dan paling berkesan untuk membayar cukai pendapatan. Yang terbaik adalah menerusi platform LHDN sendiri, ByrHASIL. Ia adalah satu-satunya platform dalam talian yang menyokong pembayaran melalui kad kredit (Visa, Mastercard, dan American Express), – hanya ambil perhatian bahawa terdapat yuran pemprosesan sebanyak 0.8% yang dikenakan untuk pembayaran kad kredit .

Selain ByrHASIL, pelbagai platform perbankan dalam talian juga boleh digunakan untuk membayar cukai pendapatan, termasuk:

CIMB Clicks (individu sahaja)
CitiDirect (perniagaan sahaja)
HLB Online (individu & perniagaan)
Maybank2u (individu sahaja)
Maybank2e (perniagaan sahaja)
MyBSN (individu sahaja)
Pos Online (individu & perniagaan)
Public Bank EBank (individu & perniagaan)
RHB Online (individu sahaja)

ATM

Opsyen ini tersedia untuk pembayar cukai individu sahaja, dan tidak memohon untuk perniagaan berdaftar.

Pembayaran cukai pendapatan individu melalui mesin juruwang automatik (ATM) hanya boleh dilakukan di tiga bank:

 • Public Bank
 • Maybank
 • CIMB Bank

Anda dikehendaki memiliki kad ATM dari ATM bank masing-masing untuk meneruskan pembayaran. Anda juga mesti menyediakan nombor rujukan cukai pendapatan anda untuk menyelesaikan transaksi.

Mesin Tunai & Cek Deposit 

Opsyen ini tersedia untuk pembayar cukai individu sahaja, dan tidak memohon untuk perniagaan berdaftar.

Begitu juga, pembayaran cukai pendapatan individu melalui mesin tunai atau mesin cek (CDM) hanya boleh dilakukan di dua bank:

 • Public Bank (cek)
 •  CIMB Bank (tunai)

Bayaran melalui pos

Pilihan ini hanya tersedia untuk perniagaan berdaftar dan tidak digunakan untuk individu.

Pembayaran cukai pendapatan melalui pos hanya dibuat dengan cek silang atau draf bank, dan dibayar kepada “KETUA PENGARAH HASIL DALAMAN”. Cek atau draf bank mesti mengandungi nama syarikat, nombor rujukan cukai, nombor ansuran, tahun taksiran dan alamat di belakang.

LHDN tidak menerima wang tunai yang dihantar melalui pos untuk membayar cukai pendapatan. Tidak kira post-dated cek  atau cek yang dikeluarkan oleh bank di luar Malaysia.

Semua cek dan draf bank mesti dikemukakan ke Pusat Pembayaran Kuala Lumpur atau unit kutipan di Kuching atau Kota Kinabalu.

Tele-banking

Opsyen ini tersedia untuk pembayar cukai individu sahaja, dan tidak memohon untuk perniagaan berdaftar.

Satu-satunya sebab mengapa kami menyenaraikan opsyen ini ialah kerana ia kekal sebagai saluran yang disokong untuk membayar cukai pendapatan. Perkhidmatan Perbankan Telefon Kawanku Maybank boleh digunakan untuk membayar cukai pendapatan individu, jika anda mempunyai akaun simpanan dengan Maybank.

Tetapi dengan serius, terdapat saluran yang lebih baik untuk membayar cukai pendapatan yang disenaraikan di sini.

Pemindahan wang di luar negara

Jika anda berada di luar negara dan tidak mempunyai cara lain untuk membayar cukai pendapatan anda, anda masih boleh melakukannya melalui pemindahan wang elektronik serta draf bank.

a) Pemindahan Wang Elektronik melalui TT, IBG, & EFT

Sekiranya pembayar cukai ingin membayar cukai melalui Pindahan Telegraf (TT), Pemindahan GIRO Antara Bank (IBG) atau Pemindahan Dana Elektronik (EFT), mereka perlu memanggil Talian Penjagaan HASIL untuk menerima prosedur pembayaran di 1-800-88-5436 (panggilan dalam Malaysia) atau 603-7713 6666 (panggilan dari luar negara). Atau, mereka juga boleh menghantar e-mel di HelpTTpayment@hasil.gov.my.

Pembayar cukai yang membuat pembayaran melalui TT / IBG / EFT mesti memberikan maklumat tambahan untuk membolehkan LHDN mengemas kini akaun cukai mereka:

 • Nama pembayar
 • Nombor rujukan cukai
 • Nombor rujukan transaksi untuk TT / IBG / EFT
 • Tahun taksiran
 • Kod pembayaran (rujuk jadual di bawah)
 • Nombor ansuran, jika ada. Jika tidak dinyatakan, LHDN akan mempertimbangkan bulan semasa sebagai nombor ansuran
 • Tarikh pembayaran
 • Jumlah pembayaran

Senarai Kod Pembayaran Cukai Pendapatan

Untuk mod pembayaran ini, resit rasmi akan dikeluarkan selepas amaun diterima oleh bank, dan selepas maklumat pembayaran lengkap telah diterima oleh LHDN. Sebarang maklumat yang tidak lengkap akan mengakibatkan kelewatan dalam proses penerimaan, dan penalti pembayaran lewat akan dikenakan, jadi pastikan bahwa informasi itu diberikan dengan tepat.

Pembayar cukai yang telah membuat pembayaran melalui pemindahan telegraf mesti memberikan maklumat tambahan berikut untuk membolehkan LHDN mengemas kini akaun cukai mereka:

b) Dengan Draf Bank

Pembayaran cukai pendapatan dari luar negara dengan pindahan wang menggunakan draf bank memerlukan pembayar untuk menyerahkan instrumen berikut:

 • Dibayar kepada: Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri
 • Nama dan alamat bank pembayar mestilah “bank berbayar tempatan” atau “bank koresponden tempatan” supaya draf menjadi cek tempatan.

Di samping itu, pembayar cukai boleh membeli draf bank dalam mata wang selain daripada Ringgit Malaysia (RM), tetapi mesti memastikan bahawa amaun yang dibayar adalah tepat berdasarkan pada kadar pertukaran pada hari bayaran, kerana bayaran akan direkodkan berdasarkan kadar pertukaran pada hari dana dikreditkan.

Juga, pembayar cukai serta butiran pembayaran mesti ditulis dengan jelas di halaman belakang draf bank. Draf bank yang lengkap akan diposkan kepada:

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Pusat Pembayaran Kuala Lumpur
Tingkat Bawah, Blok 8A,
Kompleks Pejabat Kerajaan,
Jalan Tunku Abdul Halim,
50600 KUALA LUMPUR.

5 kesalahan biasa dibuat oleh pembayar cukai kali pertama

images

Mungkin anda patut ambil perhatian bahawa jika pendapatan tahunan anda kurang daripada RM34,000 anda tidak perlu membayar sebarang cukai. Tetapi jika anda memperoleh pendapatan yang mencukupi untuk dikenakan cukai dan kini batas masa untuk memfailkan cukai anda semakin dekat, kami memutuskan untuk menyenaraikan lima kesilapan yang lazim pembayar cukai kali pertama lakukan.

1.Tiada dokumen

Kepada anda yang bercadang untuk memfailkan cukai anda melalui e-Filing, inilah tip mengenai apa dokumen yang perlu anda persiapkan semasa memfailkan cukai anda dalam talian:

 • Butiran pendapatan / kenyataan – borang EA, penyewaan dividen, pencen, royalti, dll.
 • Butiran rujukan – MyKad, Pasport, Perkahwinan atau nombor Cukai.
 • Kenyataan KWSP anda
 • Resit / Invois – Untuk menuntut pelepasan, rebat, dan pengecualian.

Kaedah e-Filing adalah salah satu cara yang paling mudah untuk memfailkan cukai anda, kerana kebanyakan perkara sudah pun automatik, menjimatkan masa dan tenaga. Tetapi tentu saja, jika anda suka melakukan perkara-perkara lama, tidak ada salahnya melakukan secara manual. Tidak kira bagaimana anda bercadang untuk memfailkan cukai anda, satu perkara perlu – nombor pin anda.

Bagi pembayar cukai kali pertama, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, telah menjadikannya suatu keperluan untuk mendapatkan pin sebelum memulakan pemfailan cukai anda. Pin boleh diperoleh dari pejabat LHDN terdekat atau Pusat Transformasi Bandar (UTC). Juga, tiada caj atau pembayaran yang perlu dibuat untuk mendapatkan pin. Sebaik sahaja anda mendapat pin anda, anda boleh meneruskan log masuk ke borang e-Filing dan mengisi butiran peribadi anda.

2. Mengisi borang yang salah

Terdapat kemungkinan pembayar cukai kali pertama membuat kesilapan untuk memfailkan borang cukai kerana tidak ada satu, tetapi beberapa bentuk borang cukai yang berbeza dengan sumber pendapatan dan status anda.

Jadi, inilah senarai untuk membantu anda memahami kategori yang mungkin digunakan untuk anda:

 • Mereka yang memiliki dan menjalankan perniagaan – Borang e-B / B: Dateline 30 Jun
 • Majikan yang menjalankan syarikat / perniagaan – Borang e-E: Dateline 31 Mac
 • Perkongsian – Borang e-P: Dateline 30 Jun
 • Mereka yang tidak menjalankan perniagaan dan bekerja – Borang e-BE / BE: Dateline 30hb April
 • Bukan pemastautin yang bekerja dan / atau menjalankan perniagaan mereka sendiri – Borang e-M / M: Dateline 30 Jun
 • Mereka yang pakar atau pakar dalam kemahiran tertentu – Borang e-BT / BT: Dateline 30hb April
 • Pakar bukan pemastautin atau pakar dalam kemahiran tertentu – Borang e-MT / MT: Dateline 30 Jun

 3. Tidak mengetahui apa pelepasan dan potongan cukai

Sebelum kita meneruskan, penting untuk menjelaskan bahawa terdapat sedikit perbezaan di antara potongan cukai pendapatan dan pelepasan cukai pendapatan.

Potongan cukai pendapatan adalah hasil hadiah dan sumbangan kepada organisasi amal atau organisasi Kerajaan. Sebagai contoh, jika anda menyumbang RM5,000.00 ke rumah anak yatim untuk mengumpul dana, hanya 7% pendapatan anda akan ditolak daripada pendapatan tahunan anda secara keseluruhan. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa perlu ada dokumentasi untuk membuktikan bahawa urus niaga berlaku. Ini boleh melalui resit dan invois, sebagai contoh.

Pelepasan cukai di sisi lain adalah apabila kewajipan anda untuk membayar cukai sama ada dikurangkan atau dihapuskan sepenuhnya. Kebanyakan pembayar cukai layak untuk pengecualian ke atas pulangan cukai mereka, yang akan mengurangkan jumlah yang perlu anda bayar dalam pemfailan cukai anda. Walau bagaimanapun, pelepasan cukai adalah subjektif dan boleh berubah secara individu.

Berikut adalah beberapa pengecualian yang diberikan kepada pembayar cukai:

Oleh itu, satu lagi sebab mengapa memfailkan cukai dalam talian anda agak lebih baik adalah kerana kebanyakannya diautomatikkan di laman web ini! Apa yang anda perlu lakukan adalah mengisytiharkan perkara yang betul dan tahu apa pelepasan / potongan anda untuk mengelakkan daripada membayar lebih. Sebagai contoh, anda boleh menghabiskan pendidikan anda atau membeli kerusi roda baru untuk nenek anda yang sakit.

4. Tidak membayar sebarang baki tertunggak

Kadang-kadang, kita mungkin telah melepaskan sesuatu ketika memfailkan cukai kita. Walau bagaimanapun, tidak terlambat untuk membayar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri.

Tetapi, bagaimana jika anda telah terlebih bayar cukai anda? Ini juga satu lagi sebab mengapa kami didesak untuk memfailkan cukai lebih awal kerana anda boleh menerima apa-apa bayaran balik dahulu (jika ada). Selain itu, apabila anda memfailkan cukai anda melalui kaedah e-Filing, Lembaga Hasil Dalam Negeri akan terus mendepositkan sebarang bayaran balik yang tersedia terus ke dalam akaun bank anda. Bayaran balik biasanya dikreditkan dalam tempoh 30 hari selepas pengisytiharan pendapatan dibuat.

Jadi ia akan menjadi seperti mendapatkan wang ang pau dari LHDN! Sebenarnya itu wang anda.

5. Tiada resit untuk pengisytiharan cukai pendapatan

Seksyen 82A (1) dan (2) Akta Cukai Pendapatan sebenarnya menghendaki kita menyimpan resit untuk sekurang-kurangnya 7 tahun. Ingat bagaimana kita bercakap tentang pelepasan cukai / pemotongan sebelumnya dan bagaimana pentingnya menyimpan resit kita, yang akan berguna apabila kita mengisytiharkan cukai?

Resit pada dasarnya adalah bukti bahawa anda telah melakukan urus niaga dan anda layak mendapat bantuan yang sepatutnya anda dapatkan.

Di bawah Seksyen 119A Akta, kesalahan tidak menyimpan rekod kertas selama 7 tahun adalah kesalahan jenayah, yang membawa hukuman penjara satu tahun dan / atau denda RM300.00 – RM10,000.00.

LHDN sebenarnya melakukan pemeriksaan rawak sekali-sekala untuk memeriksa bukti tuntutan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, bukti yang didokumenkan sangat berguna.

 

Cara Mengemukakan Cukai Pendapatan Untuk Perniagaan Sampingan Anda

cukai pendapatan

Adakah anda mempunyai pendapatan sampingan yang berkembang tetapi tidak pasti bagaimana untuk mengisytiharkan atau membayar cukai untuknya? Inilah panduan anda untuk menguruskan cukai projek perniagaan kecil.

Pendapatan anda bukan hanya apa yang ada di slip gaji anda. Walau bagaimanapun, banyak yang anda buat dalam keuntungan dari usaha anda sendiri – daripada menyewa harta, bekerja sambilan, atau sebarang usaha keusahawanan yang anda ikuti. Ini penting untuk diingat dalam musim cukai, terutamanya jika anda mempunyai satu bentuk sisi pendapatan yang tidak berkaitan dengan gaji bulanan anda – kerana anda perlu mengisytiharkannya. Ini termasuk kerja yang dilakukan secara sambilan, atau dalam kapasiti bebas.

Borang Yang Mana Anda Perlukan Untuk Ini?

Bentuk BE adalah borang pengembalian cukai pendapatan yang digunakan oleh mereka yang tidak menjalankan perniagaan. Walau bagaimanapun, anda masih boleh mengisytiharkan pendapatan sampingan anda menggunakan borang ini, bergantung kepada jenis sumber pendapatan anda.

Selain pendapatan daripada pekerjaan, borang BE membolehkan anda mengisytiharkan pendapatan dari sewa, faedah, diskaun, royalti, premium, pencen, anuiti, bayaran berkala lain, dan keuntungan atau keuntungan lain. “Keuntungan atau keuntungan lain” ditakrifkan sebagai pembayaran yang diterima untuk sambilan atau penyiaran sesekali, syarahan, menulis, dan sebagainya. Oleh itu, jika pendapatan sampingan anda berada di bawah mana-mana kategori ini, anda boleh mengisytiharkannya dalam bentuk BE anda kerana ia tidak secara teknikal dianggap sebagai “menjalankan perniagaan”.

Walau bagaimanapun, jika pendapatan sampingan anda menyerupai lebih banyak perusahaan perniagaan (dan ini termasuk aktiviti e-dagang seperti menjalankan laman web, mempunyai kedai dalam talian, dan sebagainya) dan bukan sekadar freelancing sesekali, anda perlu menggunakan Borang B untuk individu yang menjalankan aktiviti perniagaan.

Mendaftar Perniagaan

Ini satu proses yang mudah di mana anda boleh mendapatkan lesen perniagaan anda di tangan anda sejam selepas pembayaran telah dibuat.

Jenis syarikat yang paling mudah mendaftar ialah pemilik tunggal yang hanya berharga RM30 jika anda menggunakan nama anda sendiri (seperti Kad Pengenalan anda). Jika anda memilih untuk menggunakan nama dagang atau mempunyai rakan kongsi yang anda ingin mendaftarkan perniagaan anda dengan itu yuran akan menjadi RM60.

Sebaik sahaja anda telah mendaftar perniagaan sampingan anda, ia akan direkodkan dalam Borang B; kedua-dua pekerjaan dan pendapatan perniagaan anda boleh diisi dalam borang ini. Dalam bentuk ini, anda boleh menuntut perbelanjaan perniagaan yang anda tidak akan dapat tanpa mendaftar perniagaan anda. Contohnya, anda boleh mengimbangi perbelanjaan seperti kepentingan pinjaman perniagaan dan pembaikan kenderaan yang digunakan untuk tujuan perniagaan – yang mana anda tidak boleh lakukan tanpa mendaftar sebagai perniagaan terlebih dahulu.

Ingatlah untuk mengambil perhatian terhadap perkara berikut:

Anda juga harus menyimpan dokumen seperti penyataan anda dari gerbang pembayaran, invois dan penerimaan pembelian, penyata pendapatan dari syarikat iklan (jika anda terlibat dengan pemasaran afiliasi) dan pengesahan jualan, dan lain-lain dalam keadaan baik selama 7 tahun.

Anda boleh menuntut yuran penyelenggaraan web, pembaharuan domain, yuran perunding web, yuran internet dan peralatan, penyewaan pelayan serta utiliti, dll.

Anda tidak dibenarkan membuat tuntutan untuk kegunaan peribadi, domestik seperti bil air anda, sebagai contoh.

Apa Yang Anda Tidak Perlu Lakukan Apabila Ia Datang Ke Perniagaan Sampingan Anda

Walaupun ia menggoda untuk tidak mengisytiharkan pendapatan sampingan anda atau menurunkan pendapatan anda, anda boleh menanggung “murka” Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Fikirkan denda besar (sehingga RM20,000), dipenjarakan dan dihalang daripada meninggalkan negara. Oleh itu, yang terbaik untuk menjadi pendahuluan mengenai cukai anda, bagaimanapun, akan menghadapi masalah dengan pihak berkuasa bukan satu-satunya insentif untuk mengisytiharkan sepenuhnya pendapatan. Malah, menunjukkan pendapatan yang sihat dan pembayaran cukai yang bertanggungjawab adalah bukti kepercayaan kredit anda.

Adakah Pencen Dikenakan Cukai Pendapatan?

cukai pendapatan1

Pendapatan pencen perlu dilaporkan apabila:

 • Bersara sebelum umur 55 tahun

Sekiranya anda bersara sebelum umur 55 tahun, pencen anda layak dikenakan cukai pendapatan sehingga anda berumur 55 tahun. Sila isikan pendapatan pencen tersebut di ruangan Pencen, anuiti dan bayaran berkala lain.

 • Jika seseorang yang menerima lebih dari satu pencen, jumlah pencen yang tertinggi sahaja yang dikecualikan cukai. Rujuk Perenggan 16 Jadual 6 Akta Cukai Pendapatan 1967.
 • Pencen terbitan

Pencen terbitan yang diterima tidak dikenakan cukai.
Contoh: Isteri/suami terima pencen (terbitan) di atas kematian pasangan. Pencen ini tidak dikenakan cukai.

Notis Taksiran

CUKAI pendapatan2

“Notis Taksiran” adalah perintah bertulis yang diberikan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM). Notis itu menyatakan pendapatan bercukai, jumlah cukai yang perlu dibayar, jumlah bayaran balik jika ada, dan maklumat lain yang berkaitan. Anda boleh membuat rayuan untuk mengemaskinikan data berkaitan pendapatan yang diberikan dalam borang penyata cukai pendapatan. Kemudian, notis penilaian termasuk peningkatan jumlah cukai yang perlu anda bayar.

Bilakah saya Dapatkan Notis Taksiran?

Notis penilaian dihantar kepada anda dalam mana-mana kes berikut:

Dalam hal selain daripada di bawah subseksyen 90 (1) dan 91A (1), Ketua Pengarah boleh mengeluarkan suatu notis penilaian.

Apabila merayu kepada Pesuruhjaya Khas atau mahkamah, caj cukai boleh meningkat selepas penilaian. Sebaik sahaja keputusan rayuan diberikan, notis peningkatan penilaian akan dikeluarkan kepada pembayar cukai.

Jika pemfailan cukai dilakukan melalui ejen, sebarang notis yang disampaikan di bawah subseksyen (1) dan (2) akan disampaikan kepada ejen dan pembayar cukai.

Notis yang disampaikan di bawah subseksyen (1) dan (2) mestilah mengikut format yang ditetapkan dan memasukkan butir-butir berikut yang berkenaan.

Di bawah subseksyen (1), tahun taksiran, amaun yang boleh dicaj, dan cukai yang boleh dikenakan cukai atau dikenakan cukai tambahan mesti dimasukkan.

Di bawah subseksyen (2), notis itu termasuk tahun taksiran dan peningkatan jumlah cukai yang dikenakan.

Dalam kedua-dua kes ini, maklumat berikut adalah wajib untuk dimasukkan:

Tempat pembayaran.

Caj bayaran lewat dikenakan di bawah seksyen 103 (5), (6), (7), atau (8).

Apa-apa hak merayu pembayar cukai ada di bawah Akta Cukai Pendapatan, 1967.

Bilakah Saya Boleh Merayu?

Anda boleh mengemukakan rayuan cukai:

Apabila pelepasan peribadi anda tidak diberikan dengan sewajarnya.

Apabila anda terlepas untuk menuntut bayaran dan perbelanjaan tertentu.

Apabila anda tidak berpuas hati dengan penilaian pendapatan anda.

Apabila terdapat ralat dalam penilaian yang dilakukan oleh LHDNM.

Notis taksiran akan dikeluarkan untuk mengesahkan jumlah pendapatan bercukai anda bagi tahun taksiran. Ia juga akan menentukan jumlah cukai yang perlu dibayar. Anda perlu mengesahkan jika jumlah cukai yang dikenakan adalah betul. Sekiranya terdapat percanggahan dalam pengiraan atau semasa mengisytiharkan pendapatan / pelepasan, anda boleh merayu kepada mahkamah atau Pesuruhjaya Khas. Sebaik sahaja notis dikeluarkan, adalah disyorkan untuk membuat pembayaran dalam tempoh yang ditetapkan untuk mengelakkan penalti.

2 Pendapatan dari 2 Perniagaan

cukai pendapatan 5

Saya ada dua perniagaan dan menjadikan ia dua pendapatan. Jadi macam mana saya isytiharkan dalam e-filing saya.

Dalam hal ini anda hendaklah mengisytiharkan dengan jelas pada perniagaan utama. Penuhkan maklumat akaun untuk perniagaan ini.

Untuk perniagaan kedua, anda hanya isytiharkan pendapatan berkanun pada pendapatan lain di e-filing.